Trenutno nema natječaja.

Natječaji

13.10.2017. u 00:00

Usluge izrade projektne dokumentacije – izvedbenog projekta Prenamjene i rekonstrukcije postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo” i projektantskog nadzora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, raspisao je javni poziv na dostavu ponuda u postupku JEDNOSTAVNE nabave usluge izrade projektne dokumentacije – IZVEDBENOG projekta Prenamjene i rekonstrukcije postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo” i projektantskog nadzora. Na ovu nabavu se primjenjuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/2017).

Natječaj otvoren do 23.10.2017. u 10:00
11.10.2017. u 00:00

Usluga izmjere s izradom tlocrta poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kojima istječe ugovor o zakupu u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga izmjere s izradom tlocrta poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kojima istječe ugovor o zakupu u 2018. godini.

Cjeloviti tekst poziva, projektni zadatak, troškovnik, terminski plan, popis poslovnih prostora i ogledni primjerak tlocrta nalaze se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 20.10.2017. u 10:00