Natječaji

22.02.2018. u 00:00

Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta za energetsku obnovu krova i fasade OŠ Zamet

Grad Rijeka, Odjel Gradske uprave za gospodarenje imovinom objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta za energetsku obnovu krova i fasade OŠ Zamet.

Cjeloviti tekst poziva i projektni zadatak u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 2. ožujka 2018. godine u 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 02.03.2018. u 10:00
19.02.2018. u 00:00

Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ll na energetskoj obnovi OŠ Škurinje

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ll na energetskoj obnovi OŠ Škurinje, Mihačeva draga 13, Rijeka.

Cjeloviti tekst poziva sa troškovnikom u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2018. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 26.02.2018. u 10:00