Natječaji

11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga održavanja MS SQL

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 10:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Usluga osiguranja od odgovornosti za manifestacije i priredbe u organizaciji Grada Rijeke

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 10:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Održavanje uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Natječaj otvoren do 20.12.2018. u 22:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu za izvedbu radova na uklanjanju opasnih dijelova građevine u Rijeci, Vodovodna 7 (ex Vodovodna 5 – Rade Končar), Ev.br. 17-00-46/2018

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu za izvedbu radova na uklanjanju opasnih dijelova građevine u Rijeci, Vodovodna 7 (ex Vodovodna 5 – Rade Končar), Ev.br. 17-00-46/2018.

Rok za dostavu ponuda je 18. prosinca 2018. godine do 09:00 sati.
Ponude se dostavljaju u Pisarnicu Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2, za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 09:00
10.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Održavanje VmWare hipervizora i Virtual Center sustava za centralno upravljanje

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Održavanje VmWare hipervizora i Virtual Center sustava za centralno upravljanje.
Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  17.12.2018.  godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 17.12.2018. u 10:00