Natječaji

19.09.2023. u 00:00

Usluga izrade stručnih podloga u svrhu analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane – Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata – II. ponovljeni postupak

Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Usluga izrade stručnih podloga u svrhu analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane – Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata – II. ponovljeni postupak, ev.br. nabave: 02-01-42/2023.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26.09.2023. do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 26.09.2023. u 12:00