Natječaji

10.06.2024. u 00:00

Sanacija zidova u osnovnim školama – Grupa I. sanacija potpornog zida u okućnici OŠ Turnić – II. ponovljeni postupak

Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Sanacija zidova u osnovnim školama – Grupa I. sanacija potpornog zida u okućnici OŠ Turnić – II. ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: 17-00-55/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17.06.2024. do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 17.06.2024. u 10:00