Natječaji

20.09.2019. u 00:00

Radovi na izgradnji dimnjaka kotlovnice upravne zgrade Korzo 16 u Rijeci – drugi ponovljeni postupak

Natječaj otvoren do 10.10.2019. u 10:00
19.09.2019. u 00:00

Radovi na 1. fazi sanacije dijela kamenog pročelja upravne zgrade Korzo 16 u Rijeci

Natječaj otvoren do 30.09.2019. u 12:00

Trenutno nema objavljenih postupaka.