Natječaji

08.06.2018. u 00:00

Nabava i ugradnja klima uređaja – Grupa I i Grupa II

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku nabave klima uređaja, Grupa I – Nabava i ugradnja za lokaciju Trpimirova 2/II i Grupa II – Dogradnja klimatizacijskog sustava na lokaciji Korzo 16.
Cjelovit tekst poziva i troškovnici za obje grupe, nalaze se u prilogu.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. 6. 2018. u 10,00 sati.

27.12.2017. u 00:00

Najam skutera za potrebe prometnog redarstva u 2018.godini

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave najma dva skutera za potrebe prometnog redarstva.
Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik možete vidjeti u prilogu.
Rok za dostavu ponuda ističe 3. siječnja 2018. u 11,00 sati.

28.11.2017. u 00:00

Najam fotokopirnih aparata

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu najama fotokopirnih aparata za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 7. prosinca 2017. do 11,00 sati.

24.11.2017. u 00:00

NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA 2018. GODINU

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu higijenskog materijala za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2017. do 11,00 sati.