Natječaji

07.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Nadogradnja licenci za aplikacijski server Magic RIA

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Nadogradnja licenci za aplikacijski server Magic RIA.
Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  14.12.2018.  godine do 14,00 sati.

Natječaj otvoren do 14.12.2018. u 14:00
06.12.2018. u 00:00

Najam fotokopirnih aparata

Grad Rijeka Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – najam fotokopirnih aparata.
Cjelovit tekst Poziva i pripadajući Troškovnik nalaze se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda: 14.12.2018. godine do 11.00 sati.

Natječaj otvoren do 14.12.2018. u 11:00
05.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave potrošnog materijala (obrasci)

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave potrošnog materijala (obrasci).

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik, Izgled skice,Izjava o integritetu, nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2018. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.12.2018. u 12:00
05.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave potrošnog materijala (tinte, CD, DVD, beskonačni papir)

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave potrošnog materijala  (tinte, CD, DVD, beskonačni papir)

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2018. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.12.2018. u 12:30
22.07.2016. u 00:00

Zamjena postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole “Fran Franković”, Ivana Žorža 17a, Rijeka

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje natječaj za zamjenu postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole Fran Franković, Ivana Žorža 17A, Rijeka.