Sergije Lukeš

Sergije Lukeš

Rođen je 1930. u Rijeci. Tu je završio gimnaziju, a 1956. diplomirao Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Zaposlio se u Brodogradilištu Viktor Lenac, u kojemu je radio do 1974. godine, pored ostalog obavljajući dužnost direktora Brodogradilišta.

Od 1974. do 1979. bio je predsjednik Poslovodnog odbora Jadranbroda, zatim zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora Brodogradilišta 3. maj. Na tomu je mjestu radio do 1982. godine, kada je izabran na mjesto predsjednika Skupštine općine Rijeka.

Usporedno s gospodarskim dužnostima, angažiran je u javnom životu. Bio je član Općinskog komiteta SKH Rijeka i predsjednik Općinskog odbora SSRNH. Zastupnik je u hrvatskom Saboru od 1965. do 1969. godine.

Zadnje godine života bio je predsjednika Izdavačkog savjeta riječkog časopisa Argumenti te predsjednik Veslačkog kluba Jadran. Preminuo je iznenada 1982. godine. Posmrtno mu je, 1984., dodijeljena Nagrada grada Rijeke, ističući zasluge u razvoju domaćeg pomorstva i brodogradnje.