Zdravko Saršon

Zdravko Saršon

Rođen je 1936. u Rijeci. Diplomirao je na Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu u Zagrebu, postavši magistar farmacije. S iznimkom razdoblja kada je bio gradonačelnik, cjelokupan radni vijek mu je povezan s ljekarništvom.

Godine 1970. postao je upravitelj garnizonske ljekarne u Rijeci. Dužnost ravnatelja riječke Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran preuzeo je 1975. Tada je na njegovu inicijativu započelo udruživanje, proširenje i osuvremenjivanje ljekarni na području Primorja, otoka i Gorskog kotara. Godine 1976. registrirana je Zdravstvena organizacija Udruženog rada Ljekarna Jadran s 27 ljekarničkih jedinica u devet općina. Bio je to period procvata i modernizacije ljekarničke službe koji je uključio obnovu i širenje ljekarničke mreže, stručno usavršavanje, stipendiranje, centralizaciju izrade galenskih pripravka, pokretanje izobrazbe farmaceutskih tehničara te uređenje odmarališta da bi se podigao standard zaposlenih. Do 1982. je izgrađeno 16 novih ljekarni, otvoren laboratorij za izradu galenskih i magistralnih pripravaka te uređena upravna zgrada. ZU Ljekarna Jadran je s 43 jedinice narasla u jedan od najvećih ljekarničkih lanaca u Hrvatskoj, s ljekarnama od Gorskog kotara do otoka Paga.

Godine 1995. Primorsko-goranska županija osniva Zdravstvenu ustanovu Ljekarna Jadran koja je baštinik ljekarničke povijesti grada i županije. Kada je 1991. osnovana tvrtka Jadran – Galenski Laboratorij, Saršon je jedan od glavnih osnivača i dioničara.

Od 1995. do 2021. predsjednik je ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora JGL-a. Hrvatsko farmaceutsko društvo dodijelilo mu je zbog zasluga u vođenju i unapređenju ljekarničke djelatnosti na području županije najviše strukovno priznanje, Medalju prof. dr. Julije Domac.