Neda Andrić

Neda Andrić

Rođena je 1927. u Ogulinu. Diplomirala je 1951. i doktorirala 1977. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1961. sudjeluje u osnivanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci i njegova je profesorica, zatim pokretačica riječkog Ekonomskog instituta i njegova prva dekanica, od 1964. do 1969. godine. Sudjelovala je u osnivanju Pravnog fakulteta u Rijeci. Isto se može reći za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki, koji je vodila od 1984. do 1990. godine.

Objavila je brojne radove o turističkoj ekonomiji, uključujući knjigu Turizam i regionalni razvoj (1980). Usporedno se vrlo živo bavila političkim radom. Bila je potpredsjednica Skupštine Kotara Rijeka i poslanica Kulturno-prosvjetnog vijeća Savezne skupštine (1963.). Također je predsjednica Vijeća općina u Saboru SR Hrvatske, od 1974. do 1978.

Riječani su je upamtili kao jedinu gradonačelnicu. Njezin mandat obilježen je ulaganjima u promet, turizam i industriju. Tada su građeni zračna luka na Krku, lučki terminal, tvornica brodskih motora u 3. maju, Koksara u Bakru, prva dionica autoceste u Jugoslaviji, prvi moderni trgovački centar (Robna kuća Korzo), bazen na Kantridi, Dvorana mladosti itd.

Rijeka je za njenog mandata postala prvi grad u Jugoslaviji koji je davao besplatne udžbenike učenicima osnovnih škola. Preminula je 2010.