Ivan Brnelić

Ivan Brnelić

Rođen je 1936. u Donjem Jelenju. Nakon Sušačke gimnazije, studirao je ekonomiju na Sve­učilištu u Zagrebu. Prvo radno mjesto bilo mu je u riječkoj Luci, zatim radi u poduzećima Autopromet i Željeznički transporti. Godine 1978. imenovan je na mjesto tajnika Općeg udruženja saobraćaja pri Saveznoj privrednoj komori u Beogradu. Ubrzo se uključuje u politički život, što će ga dovesti na mjesto predsjednika Skupštine općine Rijeka.

Usporedno se bavi stručno-znanstvenim radom, pa 1986. na riječkom Ekonom­skom fakultetu postaje doktor znanosti. Iste godine preuzima dužnost predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, promet i veze Izvršnoga vijeća SR Hrvatske, tj postaje hrvatski ministar prometa. Član je Znanstvenog savjeta za promet Hrvatske akademije zna­nosti i umjetnosti. Slijedi ulazak u diplomatske vode.

Godine 1990. imenovan je na mjesto jugoslavenskog veleposlanika u Austri­ji. Tu je dočekao raspad zajedničke države, tragom čega će postati zadnji jugoslavenski i prvi hrvatski veleposlanik u Austriji. Na toj dužnosti je od 1992. do 1994. godine.

Istovremeno je stalni hrvatski predstav­nik pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. To su Ured Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za razvoj te Konferencija za atomsku energiju. Radnu karijeru završio je kao hrvatski veleposlanik u Poljskoj 1998. godine. Dobitnik je austrijskih, poljskih i hrvatskih državnih odlikovanja.