Pogledajte izvorni Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu, kao i druge dokumente vezane uz temeljni gradski dokument.

Proračun za 2018. godinu

Prijedlozi Proračuna u PDF i otvorenom formatu:

 

Proračun je usvojen na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. prosinca 2017. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke 11/17.

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Izvješće o financiranim projektima organizacija civilnog društva u 2018. godini

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu na 4. razini u otvorenom formatu dostupan je i na portalu Otvorenih podataka Grada Rijeke.