Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je odluku o podizanju kredita u iznosu od 44 milijuna kuna za osiguravanju vlastitih sredstava za uređenje Palače Šećerane i broda Galeb, kao i odluku o prenamjeni kredita za osiguravanje dodatnih 16,5 milijuna kuna za rekonstrukciju broda Galeb.

Prvo je prihvaćena odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 44 milijuna kuna za realizaciju trogodišnjeg EU projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

Odluku je podržalo Gradsko vijeće s 21 glasom za (Klub vijećnika SDP-Laburisti- SDSS, Klub vijećnika PGS-a, Klub vijećnika HNS-a, Klub vijećnika HSU-IDS te Klub vijećnika Liste za Rijeku) i 16 glasova protiv (Klub vijećnika HDZ, Klub vijećnika Akcija mladih i Živi zid, Nezavisna lista Bura, Most te nezavisni vijećnik Marinko Koljanin).

O ovoj točki dnevnog reda nije se raspravljalo na današnjoj sjednici, već se radilo o donošenju odluke o temi koja je bila dio protekle, srpanjske sjednice Gradskog vijeća. Tada je odučeno kako će vijećnici glasovati o kreditnom zaduženju za obnovu Palače Šećerane i broda Galeb nakon što se otvore ponude za izvođača radova na rekonstrukciji broda Galeb. Otvaranje ponuda pokazalo je kako najpovoljnija dobivena ponuda u postupku javne nabave za obnovu broda Galeb veća za 16.572.774,00 kuna od prvotnog planiranog iznosa.

Nedostajuća sredstva osigurat će se prenamjenom dijela kredita podignutog za osiguravanje vlastitog udjela u financiranju drugih EU projekta, odnosno projektu „Revitalizacija kompleksa Benčić– Cigleni i T-objekt“ te energetske obnove jedanaest objekata vrtića i škola, o čemu je danas također glasovalo Gradsko vijeće. Naime, u međuvremenu je Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Gradu Rijeci odobrilo 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić– Cigleni i T-objekt“, a nakon provedenih javnih nabava za izvođenje radova na budućoj Dječjoj kući i Gradskog knjižnici Rijeka, pokazalo se da je iznos dobivenih ponuda za oko 12 milijuna kuna niži od iznosa planiranih sredstava.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Pororpat

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Pororpat

Prenamjenom kredita otklanja se potreba za dodatnih zaduženjem Grada

Također, s obzirom na dosadašnju sporiju realizaciju projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt“ i minimalan iznos do sada povučenih kreditnih sredstava, potrebno je u Ugovoru o kreditu produljiti krajnji rok korištenja kredita, a kao početak otplate kredita postaviti 31. srpnja 2021. godine. Sklapanjem dodatka važećem Ugovoru o kreditu osiguralo bi se korištenje punog iznosa ugovorenih kreditnih sredstava, čime bi se otklonila potreba za dodatnim zaduživanjem Grada Rijeke.

Odluku o prenamjeni kredita za potrebe financiranja uređenja broda Galeb podržali su isti klubovi vijećnika kao i prethodnu odluku o kreditnom zaduženju od 44 milijuna kuna, odnosno za prenamjenu sredstava glasovao je 21 vijećnik, dok je protiv bilo 14 vijećnika.

Na protekloj sjednici za neku od sljedećih sjednica odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 44 milijuna kuna odgođena je na prijedlog vijećnika Zvonimira Peranića, koji je istaknuo kako će Klub vijećnika Liste za Rijeku podržati navedeno zaduženje, kada i ako se za to stvore uvjeti. Tijekom ove sjednice vijećnik Peranić je istaknuo kako će Klub vijećnika Liste za Rijeku podržati odluku o prenamjeni kredita budući da neće doći do dodatnog zaduženja Grada Rijeke, realizirat će se oba objekta iz EU projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, odnosno i Palača Šećerane i brod Galeb, a na ovaj način izbjegava se i blamaža s vraćanjem sredstava Europskoj uniji te kratkoročni udar na gradski proračun.
„Drago nam je da se u podršku projektu dala Vlada s nepovratnih 10 milijuna kuna, jer posredno na taj način omogućeno da se preusmjeravanjem sredstava osiguraju sredstva za realizaciju projekta“, kazao je vijećnik Peranić.

Vijećnik Vojko Braut je istaknuo kako Klub vijećnika SDP-Laburisti-SDSS smatra kako se radi o opravdanom ulaganju, dok je Morana Jokić (HNS) naglasila kako projekt ne može promatrati samo kroz ekonomsku isplativost, već i kroz vrijednost koju donosi društvu.

Duško Milovanović, Vojo Braut, Aleksandar Bulog, Tea Mičić Badurina, Koraljko Pasarić

Duško Milovanović, Vojo Braut, Aleksandar Bulog, Tea Mičić Badurina, Koraljko Pasarić

Višesatna rasprava o zaduženju za rekonstrukciju broda Galeb

Vijećnici HDZ-a u višesatnoj raspravi isticali su kako ne mogu podržati odluku o prenamjeni kredita, smatrajući kako obnova broda Galeb nije prioritetni projekt i da bi se sredstva, ako se već pokazalo da neki radovi na obnovi Ciglene zgrade i T-objekta stoje manje od procijenjenog, sredstva trebala prenamijeniti u vrtiće i škole ili pak obnovu zgrade HNK Ivana pl. Zajca. Vijećnik Josip Ostrogović istaknuo je kako se HDZ protivi ideji da u svrhu utopijske ideje obnove Galeba, izražavajući bojazan da i trenutno osigurana sredstva neće biti dovoljna za njegovu rekonstrukciju, produljuje i ugrožava projekt uređenja kompleksa Benčić.

Vijećnik Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) također je istaknuo kako smatra da brod Galeb nije prioritetni gradski projekt te da će za njegovu obnovu biti potrebno više sredstava od procijenjenih, a o potonjem je govorila i vijećnica Petra Mandić (Most). Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin istaknuo je kako se slaže da projekt broda Galeba ne treba biti profitabilan, no izrazio je bojazan da će biti gubitaš, odnosno da će održavanje obnovljenog broda biti uteg gradskom proračunu. Vijećnik Tihomir Čordašev istaknuo je u ime Akcije mladih kako je odluka o kreditnom zaduženju za Galeb ustvari glasovanje o trajnom opterećenju gradskog proračuna za sredstva potrebna za godišnje održavanje broda.

Zbog odluke o prenamjeni kreditnih sredstava, bilo je potrebno donijeti i druge izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Sve ostale proračunske stavke prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostale su nepromijenjene.

Dogovor oko referenduma

Dogovor oko referenduma

Prijedlog raspisivanja lokalnog referenduma nije dobio potreban broj glasova

Petnaest  vijećnika predložilo je raspisivanje lokalnog referenduma s referendumskim pitanjem „Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?“. Prijedlog su podnijeli Petra Mandić i Josip Kukuljan (MOST), Dobrica Rončević, Ivan Mencer, Damir Popov, Filipa Capan, Josip Ostrogović, Kristian Staničić, Ivona Milinović (HDZ), Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura), Tea Juraga, Andrej Briščik i Tihomir Čordašev (Akcija mladih), Veljko Balaban (Živi zid) te nezavisni vijećnik Marinko Koljanin.

U ime predlagatelja prijedlog je obrazložila vijećnica Ivona Milinović (HDZ), istaknuvši kako je iz EU sredstava za brod Galeb osigurano 32,7 milijuna kuna, dok je najjeftinija ponuda za rekonstrukciju i opremanje motornog broda Galeb iznosila 58,5 milijuna kuna. „S obzirom na to da je razvidno da Grad Rijeka mora iz vlastitih sredstava za rekonstrukciju i opremanje motornog broda Galeb izdvojiti minimalno gotovo 26 milijuna kuna te obzirom su još nepoznati odnosno nerealno utvrđeni godišnji troškovi održavanja motornog broda Galeb (za koje primjerice nisu predviđeni troškovi osiguranja) smatramo nerazumnim u ovoj visini opteretiti proračun Grada Rijeke za predviđenu svrhu“, stoji u obrazloženju prijedloga.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako se brod Galeb u programskoj knjizi za kandidaturu Rijeke za titulu Europske prijestolnice kulture nalazi od 2013. godine, dok je tri godine kasnije Rijeka i dobila titulu.
„Ako je  netko smatrao da se pitanje uređenja broda Galeba trebalo rješavati na drugačiji način, poput toga da je trebalo odvojiti uređenje Šećerane od rekonstrukcije broda Galeb ili raspravljati o tome pripada li Galeb riječkoj industrijskoj baštini, trebalo je to predložiti puno ranije, a ne u trenutku kada smo donijeli sve odluke potrebne da krenemo u realizaciju projekta“, kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako bi odustajanje od projekta u ovom trenutku značilo vraćanje 69 milijuna kuna osiguranih za projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ Europskoj uniji, a to bi uzrokovalo veliku štetu u političkom smislu, reputaciji prema Europskoj uniji i prema gradskom proračunu.

Prijedlog nije prošao, budući da je 21 vijećnik glasovao protiv raspisivanja referenduma, a 14 je diglo ruku za.

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima

Podnesen izvještaj o izvršenju gradskog proračuna u prvih šest mjeseci

Usvojen je i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. U prvih šest mjeseci prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 488,5 milijuna kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 386,6 milijuna kuna ili 33,3% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvaren višak prihoda u iznosu 101,9 milijuna kuna, od čega se 99 milijuna kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 2,9 milijuna kuna na višak prihoda proračunskih korisnika. Na ostvarenje viška prihoda proračunskih sredstava u najvećoj mjeri je utjecalo ostvarenje namjenskih prihoda, pri čemu je najznačajniji prihod ostvaren po osnovi Sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te također značajno ostvarenje prihoda od pomoći iz Europskih fondova po osnovi sufinanciranja velikih gradskih projekata kod kojih će se dinamika realizacije intenzivirati u drugom dijelu godine, a u manjoj mjeri je utjecalo i ostvarenje ostalih namjenskih prihoda te poreznih prihoda.

Vijećnici su raspravljali i o izvješću gradonačelnika o radu za razdoblje u prvom polugodištu 2019. godine.

Jednoglasno su usvojene izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu, kojim su ukupno predviđena sredstva povećana za 526 tisuća kuna te plan sada iznosi 15,1 milijuna kuna.

Prijedlozi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog plana uređenja grada Rijeke povučeni su s dnevnog reda, budući da nije stigla suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Usvojene su Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje te izmjene Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, kojim su proširena socijalna prava. Također, prihvaćene su i izmjene Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Nadalje, s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu usklađene su odluke vezane uz javni gradski prijevoz, kojeg u Rijeci i okolnim općinama i gradovima organizira KD Autotrolej.

Polaganje prisege nove vijećnice Akcije mladih Anet Trope

Polaganje prisege nove vijećnice Akcije mladih Anet Trope

Umjesto vijećnice Mirjane Jukić (Živi zid), u Gradsko vijeće imenovana je Anet Trope (Akcija mladih), prva sljedeća neizabrana kandidatkinja s liste Akcija mladih-Živi zid-Snaga-Alternativa, budući da političke stranke s te kandidacijske liste nisu postigle dogovor oko osobe koja bi u Gradsko vijeće ušla kao zamjena preminule vijećnice. Naime, zakonom je propisano da vijećnika s kandidacijske liste više stranaka zamjenjuje član iste kandidacijske liste, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, a ako ne postoji sporazum, određuju ga dogovorno, a ako ga ne postignu dogovor zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.