Pogledajte izvorni Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu, kao i druge dokumente vezano uz temeljni gradski dokument.

Proračun za 2023. godinu

Prijedlog proračuna:

Proračun je usvojen na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/22.

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 4. travnja 2023. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 7/23.

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 13. srpnja 2023. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 12/23.

Treće izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 7. prosinca 2023. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 17/23.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Gradsko je vijeće na 22. sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Gradsko je vijeće na 28. sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. lipnja 2024. godine razmatralo prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu. Prijedlog Izvješća nije donesen.

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Obrasci financijskog izvještaja za 2023. godinu

(Objavljeno: 15. veljače 2024. godine)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu

(Objavljeno: 15. veljače 2024. godine)