Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predloženi si prihodi i primici u iznosu od 185.065.772 eura, što predstavlja povećanje za 9.369.957 eura, odnosno 5,3 % u odnosu na početni plan, a rashodi i izdaci predloženi su u iznosu 182.655.000 eura, što predstavlja povećanje za 11.067.000 eura, odnosno 6,4 % u odnosu na početni plan za ovu godinu. Ovako usvojenim proračunom, ukupni prihodi i primici bit će veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežit će se prenesenim sredstvima viška i manjka iz prethodnog razdoblja.

Nakon što je u travnju usvojen prvi tehnički rebalans, koji je predstavljao usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada Rijeke, drugim rebalansom predlaže se povećanje prihoda sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine. Tako su prihodi od poreza planirani u iznosu 66.794.300 eura, odnosno radi se o prijedlogu povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 6.795.500 eura ili 11,3%.

21. sjednica Gradskog vijeća

Proračun predstavio gradonačelnik Marko Filipović predstavio drugi rebalans proračuna

Dodatne izmjene tiču se predškolskog odgoja, osnovnih škola, kulture i sporta

Gradsko vijeće raspravljalo je o drugom rebalansu proračuna drugi put, budući da na sjednici održanoj u svibnju tada predloženi rebalans nije usvojen. U odnosu na prvotno predloženi rebalans proračuna, predložene su izmjene koje se tiču područja predškolskog odgoja, osnovnih škola, kulture i sporta.

Predstavljajući izmijenjeni prijedlog rebalansa proračuna, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je kazao kako je u skladu s potpisanim kolektivnim ugovorom dodatno povećana stavka rashoda za zaposlene u dječjim vrtićima, a planirana su i sredstva za povećanje jasličkih kapaciteta, kao jedno od glavnih fokusa rada gradske uprave u ovom mandatu. Tako se planiraju sredstva za projektnu dokumentaciju za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa u kojem će biti smještene jedna jaslička i jedna vrtićka skupina te sredstva za uređenje i opremanje dodatnog prostora u dječjim vrtićima, kako bi se stvorile pretpostavke za otvaranje dviju novih jasličkih skupina, a povećavaju se i sredstva za sufinanciranje vrtića drugih osnivača, za otvaranje dodatnih jasličkih skupina.

U području kulture planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju za obnovu zgrade Teatrina u art kvartu Benčić, dok se kod sporta planiraju sredstva za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja te povećavaju sredstva za zamjenu umjetne trave na SRC Belveder.

Također, u prijedlog se uključuje amandman gradonačelnika koji je bio podnesen na materijal za prethodnu sjednicu, a odnosi se na izradu investicijskog koncepta pilot-projekta uređenja postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat (Dvorana mladosti i OŠ Trsat) i na izradu projektne dokumentacije za projekt uređenja Exportdrva, kao preduvjet za dobivanje EU sredstava putem ITU mehanizma.

21. sjednica Gradskog vijeća

Dogovor uoči sjednice

Drugim rebalansom usvojen i niz ranije predloženih izmjena i dopuna

Uz novouključene izmjene, prijedlog drugog rebalansa čine i izmjene koje su bile uključene u prvi prijedlog drugog rebalansa. Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani proračuna koje su predložene već u prvotnom materijalu odnose na osiguravanje potrebnih dodatnih sredstva za povećanje rashoda za zaposlene u gradskim dječjim vrtićima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi te gradskoj upravi, a predloženo je i povećanje sredstava za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini države.

Prvotnim izmjenama proračuna predloženo je osiguravanje dodatnih sredstva i uključivanje novih projekata u proračun. Između ostaloga, radi se o novom vrtiću Fiume koji se planira graditi na Krnjevu u suradnji i uz potporu Talijanske unije (gotovo 800 tisuća eura), povećanju sredstava za energetsku obnovu PPO Radost uz sufinanciranje iz EU sredstava za 119 tisuća eura, osiguravanju sredstava za izradu projektne dokumentacije za projekt gradnje i opremanja vrtića Galeb uz sufinanciranje iz EU sredstava (40 tisuća eura), kao i izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovu dijela stolarije u HNK Ivana pl. Zajca (ukupno 101 tisuće eura). Predloženo je i osiguravanje sredstva za preseljenje izložbe „Torpedo – prvi na svijetu“ (200 tisuća eura), rekonstrukciju dizala u upravnoj zgradi Korzo 16 (130 tisuća eura), dodatnih sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece (100 tisuća eura), za izradu stručnih podloga vezano uz sustav gospodarenja biootpadom (33 tisuće eura), te dodatnih sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine (310.200 eura).  S obzirom na to da je inflacija i dalje prisutna i odražava se na stalni rast cijena proizvoda i usluga, povećana su sredstva za materijalne rashode.

21. sjednica Gradskog vijeća

Na prijedlog rebalansa pristiglo 13 amandmana, gradonačelnik prihvatio njih 10

Na prijedlog drugog rebalansa pristiglo 13 amandmana vijećnika

Na prijedlog rebalansa proračuna pristiglo je 13 amandmana vijećnika. Gradonačelnik Filipović je prihvatio deset amandmana, od kojih su za dva izmijenjene stavke u proračunu iz kojih će se namaknuti sredstva za njihovo ostvarenje u odnosu na vijećničke prijedloge. Naglasio je kako je amandmane vijećnika prihvatio sagledavajući trenutne financijske mogućnosti proračuna, kao i uvažavajući razgovore vođene s dijelom predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Gradonačelnik je prihvatio amandmane Kluba PGS-Laburisti, kojim se osiguravaju sredstva za financiranje terapija djece u sklopu specifičnih programa udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju, a dok se ne osigura sustavna razvojna podrška. Prihvaćena su i dva amandmana vijećnika Ive Davorija i Nebojše Zeliča iz platforme Možemo!, a kojim se u proračunu osiguravaju sredstva za obnovu igrališta Centra za autizam Rijeka te za višekružno savjetovanje o budućnosti kompleksa dječje bolnice Kantrida.

Prihvaćena su dva amandmana vijećnika Vedrana Vivode (Akcija mladih) i Roberta Salečića (Unija Kvarnera), od kojih se prvi odnosi na osiguravanje sredstava za besplatne radne bilježnice za učenike od 5. do 8. razreda riječkih osnovnih škola.
„Već su proračunom za 2023. godinu predviđena sredstva za osiguravanje radnih bilježnica od 1. do 4. razreda, a sukladno razgovorima na početku godine dali smo do znanja, ukoliko financijske mogućnosti to budu dozvoljavale, da ćemo nastojati svim učenicima osnovne škole financirati radne bilježnice, što se ovim amandmanom i omogućuje“, pojasnio je gradonačelnik Filipović.

Drugi prihvaćeni amandman vijećnika Vivode i Salečića se odnosi na osiguravanje sredstava za dodatno uređenje područja bivšeg kampa Preluk, na kojem su već, podsjetio je gradonačelnik, i uoči sezone kupanja odrađeni radovi, između ostaloga na uređenju sanitarnog čvora.

Nezavisne vijećnike Maša Magzan i Iva Rinčić predložile su pet amandmana, od kojih je gradonačelnik prihvatio tri, a odnose se na poticanje (samo)zapošljavanja žena, uvođenje Nagrade Žena godine Grada Rijeke te revitalizaciju prvog govorničkog kutka u Hrvatskoj Vox Populi. Gradonačelnik nije prihvatio, a potom niti Gradsko vijeće, amandmane koji se odnose na uvođenje subvencija poduzetnicima za pokriće fiksnog dijela naknade za prijavu projekata, za koji je predloženo osiguravanje 150 tisuća eura, te uvođenje novčane naknade roditeljima koji za pedagošku 2023.-2024. godinu nisu ostvarili upis u vrtićima Grada Rijeke, vrtićima drugih osnivača, odnosno obrtima za čuvanje djece, za što je predloženo osiguravanje 140 tisuća eura. Gradonačelnik je naglasio kako se radi o značajnim iznosima, koje je u ovom trenutku nije moguće osigurati u proračunu.

Gradonačelnik je prihvatio dva amandmana kluba vijećnika Mosta, koji se odnose na pripremu i postavljanje privremenog objekta u sklopu Boćarskog kluba Vežica te na osiguravanje sredstava za adaptaciju prostora Kulturnog centra Kalvarija. Nakon obrazloženja gradonačelnika, vijećnici Mosta povukli su amandman koji se odnosio na osiguravanje dijela sredstava za sanaciju Torpeda kao zaštićenog kulturnog dobra.

U ime kluba vijećnika Mosta vijećnica Petra Mandić je naglasila kako, unatoč prihvaćenim amandmanima, vijećnici Mosta neće glasati za rebalans proračuna, smatrajući da, unatoč uloženim naporima, Grad Rijeka još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje obiteljima s djecom. Nezavisni vijećnik Davor Štimac proračun je ocijenio nepoticajnim, dok je vijećnik Josip Ostrogović (HDZ) ocijenio trenutnu gradsku vlast inertnom.

21. sjednica Gradskog vijeća Izmjene odluka vezanih uz gradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Usvojena je i izmjena Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2023. godina, kao i odluke vezane uz rebalans proračuna: izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente. Usvojeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke u travnju i svibnju 2023. godine.

S ciljem usklađenja s provedenim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Rijeci, održanima u svibnju, donesene su izmjene Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2023. godini.

Gradsko vijeće prihvatilo je Godišnju analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2022. godini te donijelo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Dugotrajna rasprava oko prodaje gradskih poslovnih prostora te stanova

Na sjednici se vodila dugotrajna rasprava vezana uz prodaju gradskih poslovnih prostora te gradskih stanova, koja je rezultirala time da nije donesena Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na kojoj se nalazilo devet poslovnih prostora, kao niti odluka o prodaji jednog gradskog poslovnog prostora sadašnjem zakupniku. Također, nije donesena niti odluka o prodaji jednog gradskog stana.

Kako je pojasnila privremena pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu Denis Šulina, Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje utemeljena je na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Zakupnik poslovnog prostora može iskazati interes za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke pisanim putem na obrascu objavljenom na web stranici. Po iskazanom interesu, stručna služba utvrđuje jesu li ispunjeni zakonom propisani uvjeti za uvrštenje na Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje. Zakupci imaju rok od 90 dana od objave popisa da predaju zahtjev za kupnjom i propisanu dokumentaciju. Ukoliko se poslovni prostor u zakupu prodaje sadašnjem zakupniku koji je imao ulaganja u poslovni prostor, procijenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, a koja su utjecala na visinu procijenjene vrijednosti poslovnog prostora i za koje je Grad dao prethodno pisanu suglasnost, ukoliko se na njih poziva.

21. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici platforme Možemo! Nebojša Zelič i Iva Davorija

Do sada je Gradsko vijeće utvrdilo dva popisa. Sukladno prvom popisu, prodaji je bilo izloženo 13 poslovnih prostora, od čega je 7 prodano, dok su prema drugom popisu, prodaji bila izložena 3 poslovna prostora, od čega su dva prodana. Odluka o prodaji trećeg danas je bila predmet odlučivanja Gradskog vijeća, budući da Gradsko vijeće mora odlučiti o prodaji imovine koja je vrjednija od milijun kuna (132.722,81 eura). Gradsko vijeće nije prihvatilo odluku o prodaji gradskog poslovnog prostora sadašnjem zakupniku.

Vijećnik Nebojša Zelič (Možemo!) istaknuo je kako je vlasništvo nad poslovnim prostorima i stanovima jedan od najvažnijih alata koji ima gradska uprava u sprječavanju gentrifikacije i mogućnosti da kontrolira cijene nekretnina i gradski prostor. Vijećnici platforme Možemo! naglasili su kako ne postoji politička odluka o načinu upravljanja gradskim poslovnim prostorima i stanovima, a na važnosti postojanja politike upravljanja, a onda i prodaje imovine, upozorio je i klub HDZ-a te nezavisni vijećnik Davor Štimac.

Vijećnik Vedran Vivoda je u ime novoosnovanog kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić naglasio kako neće prihvatiti popis poslovnih prostora koji se mogu izložiti prodaji, smatrajući da se takav zahtjev ne može odobriti tvrtkama povezanim s Teatrom Fenice.

21. sjednica Gradskog vijeća U ime kluba Mosta vijećnica Petra Mandić ocijenila je da su, s obzirom na trenutne cijene na tržištu nekretnina, procijenjene cijene prodaje ovih nekretnina preniske te će prodaja po ovim cijenama predstavljati oštećenje gradske imovine. O preniskim cijenama govorio je i nezavisni vijećnik Marin Račić.

Vijećnik Petar Petrinić je u ime kluba SDP-a istaknuo kako podržavaju odluke o popisu poslovnih prostora za prodaju postojećim zakupnicima.
„Treba uzeti u obzir da se ovom odlukom omogućava dugogodišnjim zakupnicima, koji su u zakupu po 15, a neki od njih i više od 20 godina i koji su imali velika ulaganja u prostore, da kupe te iste nekretnine. Na popisu je devet tvrtki, svi su uredno podmirili svoje obveze, izvršili su velika ulaganja u nekretnine te su samim time su njihovi zahtjevi za otkup opravdani“, kazao je vijećnik Petrinić, dodavši kako se ovdje se radi o balansu između javnog interesa i legitimnog poslovnog interesa.

Gradonačelnik Filipović pozdravio je konstruktivnu raspravu vijećnika, naglasivši kako se ova treba sagledati u kontekstu šire problematike, kako cijena, tako i vrste djelatnosti u pojedinim poslovnim prostorima.
„Moram podsjetiti da smo svojim zalaganjem pokušali doskočiti ovome što je zakon o zakupu poslovnih prostora predvidio, a to je da se nažalost svakih 10 godina mora ići u nove natječaje i pokušali smo kao SDP postići putem saborskih zastupnika, matičnog odbora,  vjerodostojnog tumačenja, da takve zakonske odredbe ne budu izglasane. Mi svojim gradskim odlukama nastojimo izaći u susret onima koji dugoročno koriste prostore. Ovo predstavlja politiku koju provodimo cijeli niz godina, upravo uvažavajući da oni koji rade u tim prostorima, koji su u njih uložili, ispunjavaju sve svoje obveze i dalje koriste te prostore, mogu kupiti poslovni prostor“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ulici Slavka Krautzeka 83, kojom se omogućuje da Akademija primijenjenih umjetnosti i narednih deset godina ima u zakupu zgradu na Kampusu.

21. sjednica Gradskog vijeća

Prisegu položio novi gradski vijećnik Valter Štefan (HDZ)

Izvještaji o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu te ustanova u kulturi

Gradski vijećnici raspravljali su o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu te gradskih ustanova u kulturi u 2023. godini.

Prihvaćena su izvješća o poslovanju KD Autotrolej, KD Kozala i TD Energo, a izvješća KD Čistoća, KD Vodovod i kanalizacija, TD Poslovni sustavi te TD Rijeka plus nisu prihvaćena.

Sjednica je nastavljena raspravom o poslovanju gradskih ustanova u kulturi. Prihvaćena su izvješća o poslovanju Gradskog kazališta lutaka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Art kina te Gradske knjižnice Rijeka, a nije prihvaćeno izvješće HNK Ivana pl. Zajca.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

S dnevnog reda izostavljen je prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke, budući da je Upravno vijeće Muzeja dostavilo obavijest kako na svojoj sjednici nisu utvrdilo prijedlog odluke i stoga ga nije moglo uputiti u raspravu na sjednicu Gradskog vijeća.

Umjesto člana Gradskog vijeća Marijana Mihajića (HDZ), koji je podnio ostavku na dužnost vijećnika, član Gradskog vijeća postao je Valter Štefan (HDZ), koji je na današnjoj sjednici položio svečanu prisegu.

Raspušten je klub vijećnika Možemo, Akcija mladih i Unija Kvarnera, a osnovan je novi klub naziva Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić, kojemu je predsjednica nezavisna vijećnica Iva Rinčić.