Pogledajte izvorni Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu, kao i druge dokumente vezano uz temeljni gradski dokument.

Proračun za 2022. godinu

Prijedlozi proračuna u PDF-u:

Proračun je usvojen na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2021. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/21.

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 2. lipnja 2022. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 8/22.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. rujna 2022. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/22.

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 14/22.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Gradsko je vijeće na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. svibnja 2023. godine razmatralo je prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije donesen.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Obrasci financijskog izvještaja za 2022. godinu

(Objavljeno: 17. veljače 2023. godine)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

(Objavljeno: 17. veljače 2023. godine)

 

Izvješće o financiranim projektima organizacija civilnog društva u 2022. godini