14. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 08.12.2022. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja - Prijedlog nije prihvaćen

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

 22. Točka 22.

 23. Točka 23.

 24. Točka 24.

 25. Točka 25.

 26. Točka 26.

 27. Točka 27.

  Prijedlog nije prihvaćen

 28. Točka 28.

 29. Točka 29.

 30. Točka 30.

 31. Točka 31.

 32. Točka 32.

 33. Točka 33.

 34. Točka 34.

 35. Točka 35.

 36. Točka 36.

 37. Točka 37.

 38. Točka 38.

 39. Točka 39.

 40. Točka 40.

 41. Točka 41.

 42. Točka 42.

 43. Točka 43.