Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 26. sjednici, dana 23. prosinca 2003. godine donijelo planske i druge akte za proračunsku 2004. godinu i to: Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu, Projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2005.-2006. godine te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu utvrđen je u iznosu od 700.630.700 kuna što predstavlja smanjenje od 1,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu

 

U Službenim novinama PGŽ-a br. 33/03 objavljeni su:

Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu

Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2005.-2006. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu