Gradsko vijeće Grada Rijeke polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za prvih šest mjeseci 2009. godine donijelo je na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. rujna 2009. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2009. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 40/09

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine