28. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 6. lipnja 2024. godine u 9,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16

Dnevni red

 1. Točka 1.

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

  Prijedlog zaključka o smjeni direktora Roberta Mrvčića i članova Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. - Prijedlog zaključka nije prihvaćen

 9. Točka 9.

  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu - Prijedlog nije prihvaćen

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

 22. Točka 22.

 23. Točka 23.

  Prijedlozi odluka o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - Prijedlozi odluka su povučeni

 24. Točka 24.

 25. Točka 25.

 26. Točka 26.

 27. Točka 27.