18. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 04.04.2023. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.