6. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 20.12.2017. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja:

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

  • Plan [PDF, 218 KB]
 10. Točka 10.

  • Plan [PDF, 109 KB]
 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

  Prijedlog nije prihvaćen

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

 22. Točka 22.

 23. Točka 23.

 24. Točka 24.

 25. Točka 25.

 26. Točka 26.

 27. Točka 27.

 28. Točka 28.

 29. Točka 29.

 30. Točka 30.