Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.

Proračun je usvojen sa 29 glasova za, protiv proračuna su glasovali vijećnici HDZ-a, s time da u trenutku glasanja u Gradskoj vijećnici nije bilo vijećnika Hrvoja Burića (Nezavisna lista Bura) niti Kristjana Staničića (HDZ).

Sjednicu su obilježile brojne stanke, koje je predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev odredio radi dogovora oko mogućnosti ugrađivanja amandmana u prijedlog proračuna, prije svega oko 15 milijuna vrijednih amandmana koje je potpisalo 11 vijećnika – Danko  Švorinić i Predrag Miletić (Lista za Rijeku), Andrej Briščik, Tea Opačić i Tihomir Čordašev (Akcija mladih), Mirjana Jukić i Veljko Balaban (Živi Zid), Petra Mandić i Zvonimir Peranić (MOST) te Josip Kukuljan i Marinko Koljanin (nezavisni).

Nakon niza usuglašavanja tijekom sjednice, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je, sukladno mogućnostima proračuna u potpunosti ili djelomično usvojio dio amandmana grupe vijećnika, u potpunosti usvojio amandmane vijećnika HNS-a te jedan amandman vijećnika HDZ-a, dok je odbio amandmane koji su predloženi u suprotnosti sa zakonom ili ih trenutno nije moguće provesti. Netom prije glasovanja o prijedlogu proračuna, predlagatelji amandmana (grupa vijećnika neformalno nazvana Srednji blok, klub vijećnika Akcija mladih-Živi zid te vijećnici HDZ-a) povukli su amandmane koji nisu ugrađeni u konačni prijedlog proračuna.

Gradonačelnik je u konačni prijedlog proračuna ugradio 100 tisuća kuna više za održavanje objekata nužnog smješta, pa će se za tu svrhu u 2018. godini osigurati 500 tisuća kuna. Za uređenje Odjela za hematologiju i Odjela za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka, iako se ne radi o gradskoj ustanovi, osigurat će se 2 milijuna kuna, s time da će se 500 tisuća kuna predvidjeti u gradskom proračunu, dok će se ostatak osigurati kroz donacije komunalnih i trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada. Iako je grupa vijećnika amandmanom tražila da 4,3 milijuna kuna osigura za poklon-bon od 500 kuna, koji bi dobili svi osnovnoškolci na području grada Rijeke za pomoć u kupnji udžbenika i školskog pribora, gradonačelnik je istaknuo kako je poštenije da se zbog trenutnih okolnosti u kojima se nalazi proračun povećaju izdvajanja za socijalno ugrožene, na način da se kroz Socijalni program proširi broj građana koji bi imali pravo na ovu potporu, te su za tu svrhu osigurana sredstva povećana s 1,2 na 2 milijuna kuna.

Prijedlog grupe vijećnika da se za nagrade najuspješnijim učenicima i mentorima osiguraju novčane nagrade gradonačelnik je djelomično prihvatio, pojasnivši kako smatra da novčane nagrade nisu najbolje rješenje za učenike, ali prihvativši da se ponovno nagrađuju mentori, za što će u proračunu za iduću godinu biti osigurano 100 tisuća kuna.

Nakon pregovora sredstva za rad kulturnih vijeća povećana su za 40 tisuća kuna te će za tu svrhu u proračunu za iduću godinu biti osigurano 100 tisuća kuna.

U gradski proračun ugrađen je amandman HNS-a kojim su za 1,8 milijuna kuna povećana sredstva kojim se planira povećanje standarda komunalne infrastrukture, s time da je 800 tisuća kuna namijenjeno za zelene površine, a milijun kuna za čišćenje javnih prometnih površina.

Gradonačelnik je istaknuo kako su neki amandmani ili već planirani za realizaciju u sljedećoj godini (poput nabave opreme za provedbu neurofeedback terapijske metode u tretmanu poremećaja pažnje i koncentracije u OŠ Gornja Vežica kao amandman HNS-a ili rješavanja oborinske odvodnje na Gornjem Zametu kao amandman grupe vijećnika „Srednjeg bloka“) ili će se preraspodjelom sredstava osigurati sredstva za druge (poput 200 tisuća kuna za uređenje spomenika na Mostu hrvatskih branitelja Domovinskog rata kao amandman HDZ-a). Nadalje, kroz program održavanja javnih površina bit će osigurano 200 tisuća kuna za uređenje Klobučarićevog trga, postavljanje dječjeg igrala i javne rasvjete u parku na Školjiću, uz razmatranje nastavka uređenja u 2018. i 2019. godini. Za idejno rješenje uređenja parka Mlaka, za što je potrebno pribaviti i mišljenje konzervatora, osigurat će se 50 tisuća kuna, a s istim iznosom sredstava sufinancirat će se izrada idejnog rješenja Centra za životinje, kojeg Primorsko-goranska županija planira urediti na području Kastva. Dio sredstava predviđenih za potpore poduzetnicima, koji su za 2018. godinu već otprije planirani u većem iznosu nego za 2017. godinu, preusmjerit će se u subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita, dok će se 30 tisuća kuna osigurati za izradu idejnog rješenja uređenja gradske vijećnice, kako bi se definirao smjer uređenja, poput nabave mikrofona ili opreme za elektroničko glasovanje. Također, s 50 tisuća kuna poduprijet će se sportske igre mladih.

Gradsko vijeće usvojilo je i zaključak Vedrana Sabljaka (Hrvatski laburisti), prema kojem će se u 2018. godini osigurati sredstava za povećanje broja stipendija sa 100 na 120.

Sjednica je bila obilježena brojnim prekidima radi dogovora oko mogućnosti ugrađivanja amandmana tzv. Srednjeg bloka u prijedlog proračuna, raspravom o tehničkoj strani podnošenja amandmana i izostanku pregovora prije same sjednice. Tijekom razgovora o amandmanima, manje vremena se raspravljalo o tome kojim su projektima sredstva namijenjena, a puno više koje su pozicije proračuna umanjene kako bi se pronašla sredstva za amandmane, čime bi se utjecalo na gašenje televizijske kuće Kanal RI ili potpuno ugasilo portal Grada Rijeke “Moja Rijeka”.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako među podnesenim amandmanima tzv. Srednjeg bloka ima dosta korisnih prijedloga, no ukazao kako su zbog načina na koji su podneseni, odnosno da se ne može točni iščitati na kojim se stavkama umanjuju sredstva da bi se osigurala sredstva za predložene projekte, tehnički neispravan. U raspravi je više puta istaknuo kako su neki od predloženih amandmana nezakoniti, budući da predviđaju nenamjensko trošenje prihoda. Vijećnici koji su predložili amandmane, posebice Danko Švorinić, isticali su kako smatraju da možda tehnički neispravni amandmani ne trebaju biti kamen spoticanja za postizanje dogovora, budući da gradonačelnik kao predlagatelj proračuna može ponuditi kontraprijedloge.

Vijećnici Ana Trošelj (Klub PGS-a), Tamara Martinčić (Klub SDP-Laburisti-SDSS) i Oskar Skerbec (Klub IDS-HSU) upozorili kako su, kako bi se osigurala sredstva za provedbu amandmana grupe vijećnika, za 1,5 milijuna kuna ili čak 86% umanjena sredstva za informiranje građana, čime ne samo da bi građani Rijeke bili uskraćeni za informacije o funkcioniranju grada, već bi u prvom redu bilo ugroženo funkcioniranje Kanala RI. Vijećnica Trošelj (PGS) upozorila je da bi ukidanjem sredstava dovelo do gašenja jedine preostale lokalne televizije na našem području, vijećnik Skerbec (IDS) istaknuo je kako se vijećnici koji se inače zalažu za uvođenje dvojezičnih ploča u centar grada predložili ukidanje sredstava za izdavanje priloga Dentro Fiume u sklopu dnevnih novina talijanske nacionalne manjine La voce del popolo, dok je vijećnica Sandra Krpan (SDP) naglasila kako se predloženim ukidanjem sredstava direktno utječe i na sve druge načine informiranja o aktivnostima grada putem drugih tiskanih i elektronskih medija, pa čak i prijenosi sjednice Gradskog vijeća ili povorki Riječkog karnevala.

Nakon što su vijećnici iznijeli informacije što znači ukidanje stavki za informiranje građana, nezavisni vijećnik Marinko Koljanin, koji se najviše zalagao za davanje pomoći KBC-u Rijeka, istaknuo je kako je naknadno saznao da bi se dva milijuna kuna trebala namaknuti ukidanjem sredstava Kanalu RI te istaknuo kako je za njega važno da se amandman usvoji, no ne nužno zahvaćanjem u dio namijenjen informiranju građana. Ujedno se distancirao od grupe vijećnika tzv. „Srednjeg bloka“, istaknuvši kako je predlagao da se amandmani predaju pojedinačno s ciljem olakšavanja rasprave o njima. Također, ogradio se od prijedloga Odbora za kulturu, kojim su prekrajani iznosi namijenjeni pojedinim projektima u Programu javnih potreba u kulturi.

Govoreći o amandmanu 11 spomenutih vijećnika kojim se, među ostalim, predlaže ukidanje sredstava za rad portala Grada Rijeke „Moja Rijeka“, vijećnik Duško Milovanović (SDP) istaknuo je kako ovaj prijedlog znači potpuno ukidanje autorskih video radova, fotografija i tekstova na portalu koji je pokrenut kako bi se nadomjestio nedostatak prisutnosti Rijeke u nacionalnim vizualnim medijima i kako bi se mlađa publika informirala o događajima u Rijeci i educirala o gradskim temama. Također, kako je naveo, u rubrici “Tužibaba” na tom portalu javno se objavljuju prijedlozi i upiti građana na koje gradska uprava i povezana komunalna i trgovačka društva promptno reagiraju, na način da se te prijavljeni problem rješava ili se daje odgovori zašto problem ev. ne može biti riješen na način na koji to građani predlažu. Na portalu se objavljuju fotografije kojim se proteklih sedam godina mijenja percepcija Rijeke kao ružnog sivog industrijskog grada, što bi bilo teško postići čekajući da nacionalne televizije spuste pogled na naš grad. Milovanović (SDP) je  ustvrdio da je jedan od potpisnika amandmana za ukidanje portala Moja Rijeka kolega Danko Švorinić, predsjednik Liste za Rijeku koji je i osnivač riječkog portala Rijeka Danas te se zapitao da li je konačni cilj uklanjanje kvalitetnije konkurencije u cilju povećanja medijskog prostora navedenom portalu ili povećanju profita.  Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je kako smatra da su nagrade za učenike i mentore veći prioritet od portala Moja Rijeka, budući da Grad ima još jedan portal te naveo da bi sredstva s portala Moja Rijeka bila usmjerena za nagrade učenicima i mentorima. Za insinuacije o međusobnoj konkurenciji naveo je da portal Moja Rijeka nije komercijalan i da na taj način ne konkurira komercijalnim medijima. Kao problem je istaknuo nisku posjetu portalu. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako iz amandmana grupe vijećnika nije jasno na što bi se koja sredstva usmjerila jer amandman ima niz stavaka na kojima se sredstva smanjuju i  niz stavaka  na kojima se povećavaju, međutim nema uzročno-posljedične veze iz koje bi svakome tko čita amandman bilo jasno da se sredstva skinuta na toj i toj stavci namjenjuju za tu i tu stavku. To se iz ovog amandmana ne da iščitati, naveo je gradonačelnik.  Gradonačelnik se također nije složio s konstatacijom da Moja Rijeka ima tako mali broj posjeta jer ima negdje oko 650 tisuća posjeta, a ima i puno veći broj fanova putem Facebooka nego portal Rijeka Danas. Gradonačelnik je dalje naveo da osiguravanje sredstava za informiranje proizlazi iz zakonske obveze koja propisuje da grad mora informirati građane o svojim aktivnostima. Dodao je kako Grad Rijeka uvijek dobiva pohvale povjerenice za informiranje zbog  transparentnosti i aktivnog informiranja građana o svojim aktivnostima.

Vijećnik Kristjan Staničić istaknuo je kako HDZ ne podržava gradonačelnikov prijedlog proračuna, smatrajući ga nerazvojnim, nerealnim i neostvarivim, dodajući kako HDZ nema povjerenja u istinito planiranje proračuna, navevši kako se neke stavke, poput otplate zajma, na početku godine planiraju jednim iznosom, da bi se rebalansom sredstva za tu svrhu udvostručila. Dodao je kako HDZ ne želi zaustavljati projekte, posebice projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture, no ne može podržati nerealno planiran proračun. Unatoč odluci o nepodržavanju proračuna, vijećnici HDZ-a predložili su dva amandmana – podizanje naknade za novorođenče te projekt uređenja spomenika braniteljima na Mostu hrvatskih branitelja, uz napomenu da će protiv proračuna glasati neovisno o tome hoće li amandmani biti usvojeni ili ne.

Jednoglasnom odlukom imenovani su članovi Odbora za gradska priznanja, posljednjeg formiranog odbora Gradskog vijeća.

Kako je dosadašnji vijećnik HDZ-a Lucijan Vukelić postao v.d. ravnatelja HZZO-a, što je dužnost nespojiva s vijećničkom, njegov mandat stavljen je u mirovanje, a u vijećničkoj klupi ga je zamijenio Ivan Mencer.

Osnovan je novi klub vijećnika, kojeg čine vijećnici Liste za Rijeku i Mosta te nezavisni vijećnik Marinko Koljanin, dok je nezavisni vijećnik Hrvoje Burić izvijestio kako od sada u vijeću zastupa novoosnovanu stranku Nezavisna lista Bura.