U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2024.-2026. godinu, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.

Upute sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika za navedeno razdoblje. Uz Upute se daju i pomoćni prilozi za izradu financijskih planova.