Speeding Every European Digital (SEED)
Uključimo sve Europljane u digitalno doba

Cilj projekta:

Informiranje javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava, ustanova, putem novih, digitalnih kanala smještenih na pristupačnim javnim mjestima.

SEED

Početak projekta: lipanj 2011. – trajanje 36 mjeseci

Osnovne aktivnosti:

Pristupanjem projektu Grad Rijeka obvezao se je uspostaviti mrežu od dvanaest informativnih čvorišta od čega tri interaktivna, odnosno sa zaslonom osjetljivim na dodir. U sklopu projekta razvijeno je tzv. cloud rješenje, s glavnim ciljem da se već postojeće informacije tijela javne uprave na internetu putem mreže financijski pristupačnih interaktivnih točaka prezentiraju građanima.

Partneri:

 • IDI EIKON, Španjolska
 • Općina Quart de Poblet, Španjolska
 • Balkan services Ltd, Sofija, Bugarska
 • Interfusion Services Limited, Cipar
 • Regionalna uprava Pilsen, Češka
 • Općina Temišvar, Bugarska
 • Institut e-Austrija Temišvar, Rumunjska
 • Digitalni centar Ventspils, Latvija
 • Općina Varna, Bugarska
 • Općina Pegeia, Cipar
 • Istarska županija
 • Grad Rijeka

Proračun Grada Rijeke: 260.000,00 EUR

Program iz kojeg se financira: CIP ICT PSP

Službena stranica:

http://www.seed-project.eu/index.php?lang=hr

Povezane novosti

Utorak, 17. travanj 2012.

Europski projekti za europsku Rijeku

Gradonačelnik Vojko Obersnel, prihvatio je na kolegiju izvješće o provedbi dva značajna projekta Zavoda za informatičku djelatnost. Riječ je o projektu EGOV4U-eGovernment for you (eUprava za Vas) i Projektu – Speeding “Every European Digital” (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”. Također, prihvaćena je i nova Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje se da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Više informacija