OP Učinkoviti ljudski potencijali

Naziv projekta

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama

Cilj projekta

Doprinijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u redovitim školama i posebnim odgojno-obrazovnim institucijama kojima je osnivač Grad Rijeka putem osiguravanja podrške pomoćnika u nastavi

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćamaOpis projekta

Projekt „RInkluzija“ usmjeren je učenicima s teškoćama i njihovu pravu na jednake obrazovne mogućnosti.

Trajanje projekta

kolovoz 2014.- lipanj 2015.

Osnovne aktivnosti:

Selekcija, edukacija i rad 44 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku za 50 učenika s teškoćama u 17 riječkih osnovnih škola i Centru za odgoj i obrazovanje

Partneri

  • Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo
  • Centar za odgoj i obrazovanje
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Rijeka

Nadležno tijelo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama, HR.2.2.04

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 1.865.065,60 kn (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Povezane novosti

Srijeda, 14. srpanj 2021.

Javni poziv za prijavu pomoćnika u nastavi

Tko su pomoćnici u nastavi? Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema…

Više informacija

Četvrtak, 17. lipanj 2021.

Policivil radionica ‘Održiva prenamjena industrijskih zgrada’ – Interreg Danube Transnational Programme

Kako je Rijeka iskoristila staru industrijsku infrastrukturu za poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija (KKI) te općenito poduzetništva temeljenog na modernim tehnologijama i inovacijama, prikazano je u sklopu radionice o urbanoj regeneraciji – Policivil Workshop Rijeka održanoj u sklopu Interreg DTP projekta RESTART _4Danube.

Više informacija