Naziv projekta:

Digitalizacija suvremene umjetnosti
Digitaising Contemporary Art (DCA)

 

Digitalizacija suvremene umjetnosti

Cilj projekta:

Povećanje on-line prisutnosti suvremene umjetnosti putem digitalizacije umjetničkih djela, koja će biti dostupna na on-line portalu Europeana, jedinstvenoj Internet arhivi europske kulturne baštine, te mrežnim stranicama partnera.

Trajanje projekta: siječanj 2011. – lipanj 2013.

Osnovne aktivnosti:

  • izrada kvalitetnih digitalnih reprodukcija umjetničkih radova
  • radionice zasnovane na iskustvu najboljih i najuspješnijih praksi digitalizacije
  • objavljivanje smjernica za uspješnu digitalizaciju
  • pregled digitalizirane građe na mrežnim stranicama partnera u projektu

Partneri:

  • 25 partnera iz 10 država članica EU te dvije pridružene države, Hrvatska i Island, među kojima i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta:3.947.286,00 eura
Financiranje od strane EU: 1.973.639,00 eura
Vrijednost projekta za MMSU: 178.140,00 eura
Učešće Grada Rijeke: 130.000,00 kuna

Program iz kojeg se financira:

Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (CIP ICT PSP)

Službene stranice:

www.digitisingcontemporaryart.eu

Više o projektu:

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka