Europski socijalni fond

Naziv projekta

Stambena zajednica za bivše zatvorenike Terra

Trajanje projekta

11. srpnja 2019. – 10. srpnja 2021.

Nadležno tijelo

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”

Opis projekta

Svrha ovog projekta je bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života bivših zatvorenika.

Ciljevi projekta

Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva osoba izašlih iz zatvora kroz uspostavljanje i rad stambene zajednice, povećanje osamostaljenja korisnika za samostalan život i upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje i izgradnja socijalne mreže korisnika i senzibilizacija javnosti.

Očekivani rezultati projekta

Broj uključenih udruga koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta: 2

Broj počinitelja kaznenih djela koji su smješteni u stambenu zajednicu: 20

Broj volontera uključenih u projekt: 8

Broj volonterskih sati volontera uključenih u projekt: 800

Glavne aktivnosti projekta

 • Adaptacija i opremanje stambene zajednice u stanu dodijeljenom u najam od strane Grada Rijeke te priprema za početak rada
 • Uspostavljanje i rad stambene zajednice, povećanje osamostaljenja korisnika za samostalan život i upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje
  • Prijem korisnika
  • Aktivnosti osnaživanja korisnika za uspješno osamostaljenje, upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti korisnika na tržištu rada i njihovo zapošljavanje.
 • Promidžba i vidljivost projekta
  • Okrugli stol

Proračun

Ukupna vrijednost projekta: 1.199.981,03 kuna (100% sufinanciranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

Partneri

 • Udruga Terra (nositelj projekta)
 • Grad Rijeka
 • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza

 

Kontakt osobe za više informacija

Nikola Serdarević
nikola@udrugaterra.hr
051-337-400

Hrvoje Silić
hrvoje@udrugaoaza.hr
051-337-400