Europski socijalni fond

Naziv projekta

Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

Cilj projekta

Projektom se želi riješiti problem nedovoljne zastupljenosti stručne prakse u studijskim programima posebno na preddiplomskoj razini Filozofskog fakulteta u Rijeci što rezultira nedostatnim kompetencijama studenata prilikom uključivanja na tržište rada.

Trajanje projekta

9.3.2020. – 9.2.2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, temeljem javnog poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“, UP.03.1.1.04

PerPeTuUm aGile logoOpis projekta

Ciljevi projekta uključuju (i) unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela provedbe stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci i kroz osmišljavanje ishoda učenja, organizaciju i provedbu stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Trogodišnji program osmislili su članovi Odsjeka za povijest, Odsjeka za povijest umjetnosti, Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za talijanistiku primarno radi potreba studenata tih studijskih programa, međutim, modaliteti razvoja stručne prakse bit će primjenjivi i za ostale studijske programe koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi projekta, uz Filozofski fakultet u Rijeci u projektu sudjeluje još osam partnerskih organizacija u kojima će se izvoditi stručna praksa. Partneri institucije na projektu su Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Muzej suvremene umjetnosti, OŠ Vežica, Srednja talijanska škola – Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Zajednica Talijana i Udruga Žmergo.

Partneri

  • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, vodeći partner
  • HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
  • Udruga Žmergo Opatija
  • Srednja talijanska škola Rijeka
  • Osnovna škola Vežica Rijeka
  • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
  • Turistička zajednica grada Rijeke
  • Zajednica Talijana Rijeka
  • Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 425.838,18 eura (100% financiranje od strane EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Službene stranice

https://perpetuumagile.uniri.hr/

Kontakt osoba

Doc. dr. sc. Kosana Jovanović
Odsjek za povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, Rijeka
Tel: +385 51 265 728
E-mail: kosana.jovanovic@uniri.hr