Europski socijalni fond

Naziv projekta

Radius V

Cilj projekta

Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH. Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Radius V

Trajanje projekta

30.listopada 2020. – 29. listopada 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u ulozi Posredničkog tijela razine 2, u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“

Opis projekta

Stvaranje poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva kroz: a) jačanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a i b) poticanje umrežavanja, suradnje i strukturiranog dijaloga između OCD-a, lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera, visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja učinkovitih javnih politika u području razvoja volonterstva.

Uspostavljanje i pilotiranje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano praćenje, istraživanje i mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH kroz udruživanje stručnih kompetencija volonterskih centara i akademske zajednice (Filozofski fakultet Rijeka i drugi stručnjaci koji se bave znanstvenim radom u području volonterstva.

Aktivnosti projekta i očekivani rezultati

Projekt se provodi kroz različite skupine aktivnosti, a očekivani rezultati su:

 • Jačanje partnerstava organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže (provedena analiza ključnih dionika i izrađena baze relevantnih dionika u području volonterstva; tematska mreža za razvoj volonterstva broji 18 članova, predstavnika OCD-ova, lokalne i regionalne samouprave, fakulteta, socijalnih partnera i redovito se sastaje; uspostavljena mreža koordinatora volontera; uspostavljen program korporativnog volontiranja i razvoj modela volontiranja zaposlenika)
 • Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva (provedeno ukupno 6 ispitivanja javnog mnijenja u koje je uključeno 300 organizatora volontiranja u području ispitivanja potreba za daljnji razvoj volonterstva te 1000 građana u ispitivanje javnog mnijenja o volontiranju)
 • Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene (izrađene smjernice za kreiranje javnih politika; provedena 3 znanstvena istraživanja o obimu i strukturi volontiranja u RH; objavljena 4 znanstvena i 2 stručna članka na temelju provedenih znanstvenih istraživanja)
 • Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima (izrađeno 6 smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na istraživanjima provedenim kroz projekt; održano 5 događanja na kojima su predstavljene smjernice relevantnim dionicima)
 • Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencijama (izrađena metodologija i alati mjerenja utjecaja volontiranja, provedeno 6 pilot testiranja na osnovu kojih je izrađeno 6 analiza društvenog utjecaja; održana 2 događanja na kojima će se predstaviti analize relevantnim dionicima)
 • Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka (održano 9 strukturiranih dijaloga u koje su uključeni svi relevantni dionici, održana 4 okrugla stola na teme javnih politika, održane 4 regionalne koordinacije o dosadašnjoj primjeni i dopunama ZoV-u; održane 1 nacionalne konzultacije s relevantnim ministarstvom; redovito praćenje europskih politika i razmjena primjera dobre prakse kroz Europski volonterski centar)
 • Promidžba i vidljivost (održane 2 nacionalne konferencije za dionike relevantne za razvoj volonterstva; provedene 3 manifestacije “Hrvatska volontira” na nacionalnoj razini; izrađena 4 promotivna banera i 2000 komada info letaka)

Partneri

 • DKolektiv – organizacija za društveni razvoj Osijek, nositelj projekta
 • Hrvatski centar za razvoj volonterstva
 • Volonterski centar Zagreb
 • Udruga „MI“ – Split
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART Rijeka
 • Centar za civilne inicijative Zagreb
 • ACT Grupa Čakovec
 • Sveučilište u Rijeci
 • Filozofski fakultet u Rijeci
 • Grad Split
 • Grad Rijeka
 • PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 3.568.878,67 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Osoba za kontakt

Ured Grada
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 524
e-mail: ured-grada@rijeka.hr