Kohezijski fond

Naziv projekta

Nabava novih 22 autobusa za komunalno društvo Autotrolej d.o.o. (No regret projekt)

Cilj projekta

Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 22 nova autobusa.

Trajanje projekta

Datum potpisivanja ugovora 23. srpnja 2018. godine, trajanje projekta 20 mjeseci

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, po ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva, KK.07.4.2.03

Opis projekta

Novi autobusi će pružiti veću udobnost putnicima budući da imaju pretežno sjedeća mjesta te su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja. Sva vozila koja se nabavljaju zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova. Projekt predstavlja moderniziranje postojećeg voznog parka, a sve u cilju osiguravanja većeg standarda kvalitete za putnike, unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnog prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 48.504.687,50 kn
  • Sufinanciranje iz EU fondova: 38.000.000,00 kn
  • Financiranje ostatka sredstava: državni proračun (9.790.937,50 kn) i KD Autotrolej (713.750,00 kn)

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”

 

Povezane novosti

Utorak, 26. srpanj 2022.

Autotrolej predstavio 23 nova autobusa

Na autobusnom terminalu na Delti predstavljeno je 23 od ukupno 37 novih autobusa koje je KD Autotrolej nabavio putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Više informacija

Utorak, 11. svibanj 2021.

Predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa

Na trgu 111. brigade Hrvatske vojske predstavljeno je posljednjih 5 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Više informacija