Naziv projekta

Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama

Projekt OslonacCilj projekta

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluga psihosocijalne podrške

Trajanje projekta

1.svibnja 2022. – 31. listopada 2023.

Opis projekta

Jačanjem kapaciteta OCD-a u lokalnoj zajednici povećat će se dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku te će se stvoriti dodatna vrijednost projekta edukacijom i uključivanjem volontera u provedbu aktivnosti.

Glavne aktivnosti projekta

 1. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:
  • edukacija za volontere
  • izrada volonterskog programa
 2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije:
  • usluga kriznog besplatnog telefona od 18-20 od ponedjeljka do petka
  • psihološko online savjetovanje
  • supervizijski sastanci s volonterima
 3. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama):
  • Provedeno mapiranje potreba, dionika i usluga na području urbane aglomeracije Rijeka za adekvatno odgovaranje na izazove kriznih situacija za mentalno zdravlje građana
  • Izrađena mapa potreba, dionika i usluga iz sustava formalne i neformalne skrbi
  • Napisana i objavljena online baza sa dobivenim informacijama relevantnim za šire građanstvo na mrežnim stranicama svih uključenih organizacija

Očekivani rezultati

Broj uključenih udruga koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta: 2

Partneri

 • Udruga Terra Rijeka, nositelj projekta
 • Grad Rijeka
 • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza, Rijeka

Proračun

Ukupna vrijednost projekta: 497.587,19 kuna (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, putem javnog poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Službene web stranice projekta

https://www.udrugaterra.hr/projekt-oslonac/ 

Kontakt za više informacija

Udruga Terra
tel. 051 337-400
E-mail: info@udrugaterra.hr

Grad Rijeka
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
tel. 051 209-626
E-mail: zdravstvo@rijeka.hr

Mapa Potreba i baza dionika

U sklopu projekta izrađena je Mapa potreba, dionika i usluga iz sustava formalne i neformalne skrbi uključenih u pružanje podrške u kriznim situacijama.

Europski socijalni fondUred za udruge

Projekt Oslonac partneri logo

Povezane novosti