Naziv projekta

Centar za osobni rast i razvoj: Vjetar u leđa

Cilj projekta

Daljnji razvoj Centra za osobni rast i razvoj u OŠ Podmurvice, namijenjen podršci darovitoj djeci te učenicima s iznadprosječnim sposobnostima.

Trajanje projekta

1.rujna 2017. – 31. kolovoza 2018.

Erasmus+Opis projekta

Potaknuti odličnim rezultatima i uspješno realiziranim ciljevima projekta Usudi se misliti provedenog 2015./2016. godine u kojem je osnovan Centar za osobni rast i razvoj, projektom Vjetar u leđa radimo na nastavku i proširenju dodajući mu nove dimenzije i učitelje. Time nastavljamo graditi europsku dimenziju Škole i njegovati multikulturalnost, višejezičnost i suradnju.

Mobilnost uključuje upoznavanje odgojno-obrazovnog sustava u zemljama: Finska, Irska, Island.

Ciljevi projekta:

  • Razvoj metoda učenja i poučavanja – mijenjanjem načina rada i uvođenjem novih strategija potaknut ćemo aktivnije sudjelovanje učenika i njihovu samostalnost pri učenju te ih time dodatno motivirati za rad,
  • Razvoj kurikulumske kulture – provođenjem projekta unaprijedit ćemo područje osobnog i socijalnog razvoja učenika te razviti kurikulum usmjeren na dijete i njegove potrebe i interese,
  • Poticanje cjeloživotnog učenja – rukovodeći se načelom cjeloživotnog učenja potaknut ćemo profesionalni rast i razvoj razvijanjem novih znanja i vještina, uvođenjem inovacija u učenju i poučavanju te novih vrijednosti u obrazovanju kao i umrežavanje obrazovanja i savjetovanja,
  • Razvoj europske dimenzije škole i poboljšanje jezičnih kompetencija – uspostavljajući i šireći suradnju sa kolegama iz drugih zemalja obogatit ćemo znanja, vještine i iskustva koja ćemo primijeniti u radu te pridonijeti poboljšanju rada škole.

Očekivani rezultati

Ishodi za učitelje – bolje razumijevanje povezanosti formalnog i neformalnog obrazovanja, bolje općenite i stručne kompetencije, mogućnosti za profesionalno napredovanje uz veću motivaciju i zadovoljstvo poslom, šire razumijevanje praksi, sustava i politika obrazovanja, veća kvaliteta nastave i rada s učenicima, bolje razumijevanje društvene, jezične i kulturološke raznolikosti, poboljšanje jezične kompetencije, povećanje sposobnosti adresiranja potreba osoba u nepovoljnijem položaju i osoba s poteškoćama, povećanje mogućnosti za uvođenje promjena u smislu modernizacije ustanove i međunarodne suradnje.

Ishodi za učenike – pozitivan utjecaj na učenike indirektno kroz poboljšane prakse podučavanja njihovih učitelja odrazit će se na njihove jezične i multikulturalne kompetencije, digitalne kompetencije, kompetencije učenja, smisao za inicijativu i poduzetništvo, veće samopouzdanje te bolje razumijevanje europskih projekata i europskih vrijednosti.

Ishodi za Školu – nastavljanje i proširivanje suradnje s europskim školama koje će se odraziti na atraktivnije programe za učenike, veće kvalifikacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kvalitetnije procese priznavanja kompetencija stečenih tijekom mobilnosti, aktivnosti korisne i za lokalnu zajednicu.

Partneri

  • Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta:18.197,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se sufinancira

Erasmus +, KA1 – Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

Službene web stranice

http://os-podmurvice-ri.skole.hr/ErasmusKA1

Kontakt za više informacija

OŠ Podmurvice
Podmurvice 6, Rijeka
Tel: +385 51 678 177
E-mail: ospodmurvice@os-podmurvice-ri.skole.hr