Naziv projekta

Centar za osobni rast i razvoj: Usudi se misliti

Cilj projekta

Osposobljavanje učitelja i učenika za kreativno i kritičko mišljenje te vršnjačko učenje te oformljavanje Centra za osobni rast i razvoj u OŠ Podmurvice.

Trajanje projekta

Školska godina 2015./2016.

Centar za osobni rast i razvoj Usudi se mislitiOpis projekta

Provođenjem projekta žele se unaprijediti sva područja školskog kurikuluma, osobito osobnog i socijalnog razvoja, upravljanja ljudskim resursima, jezično-komunikacijskog, prirodoslovnog i umjetničkog područja.

Kako bi se učitelje i učenike osposobilo za kreativno i kritičko mišljenje te vršnjačko učenje u školi se planira oformiti “Centar za osobni rast i razvoj” u okviru kojeg će djelovati svi učitelji, a za koje će plan i program rada osmisliti učitelji uključeni u projekt.

Program će se nadograđivati tijekom školske godine, s namjerom uključivanja u kurikulum za šk. god. 2016./2017. Budući da svaka učiteljica i ravnateljica uključena u projekt predstavljaju određeno područje (učiteljica razredne nastave-kreativnost, učiteljica talijanskog jezika- strani jezici, učiteljica biologije i kemije-prirodoslovno područje, psihologica Škole-suradničko učenje i poučavanje, ravnateljica Škole-upravljanje), cilj je objediniti stečena znanja i implementirati ih u rad Centra.

Očekivani rezultati

Učenici će moći bolje komunicirati na stranom jeziku, razviti nove metode učenja, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, uspostaviti uzročno-posljedične veze, predložiti aktivnosti i mišljenja u svakodnevni rad i poboljšati vršnjačko i suradničko učenje i poučavanje te ostale kompetencije.

Erasmus+Učitelji će moći: poboljšati upravljačke sposobnosti i poboljšati upravljanje ljudskim resursima, uspješnije komunicirati na stranom jeziku, primijeniti nove nastavne metode u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, implementirati metode kritičkog i kreativnog načiniti plan održive škole, pratiti vlastiti napredak i uspješno komunicirati.

U projektu će sudjelovati svi učenici kroz redovitu nastavu (od 1.-4. razreda, izborni talijanski jezik, biologiju i kemiju), izvannastavne aktivnosti (literarna, dramska skupina, mladi ekolozi, debatni klub), međupredmetno koreliranje i nova kurikulumska područja (održiva škola, vršnjačko učenje i poučavanje učenika i učitelja).

Škola će nastaviti suradnju s europskim školama (Slovenija, Portugal, Turska, Grčka) kroz kontakte koji su ostvareni na stručnim usavršavanjima, eTwinning projektima i job shadowingu.

Partneri

  • Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta:18.197,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se sufinancira

Erasmus +, KA1 – Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

Službene web stranice

http://os-podmurvice-ri.skole.hr/ErasmusKA1

Kontakt za više informacija

OŠ Podmurvice
Podmurvice 6, Rijeka
Tel: +385 51 678 177
E-mail: ospodmurvice@os-podmurvice-ri.skole.hr