Naziv projekta: LO.PA.Z. PLUS

Europski socijalni fond

Cilj projekta:

povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Trajanje projekta: 14. svibnja 2018. – 14. listopada 2020.

Opis:

Specifični ciljevi projekta:

 • omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. i
 • osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Primorsko-goranske županije.

Ciljne skupine kojima je projekt usmjeren:

 • Ranjive skupine odnosno nezaposleni i dugotrajne nezaposleni, mladi do 29 godina, osobe starije od 29 godina, žene, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine i pripadnici ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.
 • Predstavnici članica i zaposlenici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije

LO.PA.Z. plus logoSvrha projekta je ulaganje u partnerstvo za daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog   partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i kapaciteta za projektni menadžment, održivo funkcioniranje partnerstva podržano kroz učinkovitije upravljanje projektom i EU fondovima te razvoj dokumenata za funkcioniranje partnerstva. Navedenim se unapređuje i jača povjerenje među partnerima i stvaraju inovativne ideja za ciljne skupine i cijelu lokalnu zajednicu.

Očekivani rezultati projekta uključuju ukupno 145 osoba ciljnih skupina od kojih je:

 • 85 sudionika ranjivih skupina, koji će biti stručniji, kompetentniji i obučeni za tržište rada i samozapošljavanje od kojih će 40 činiti novo otvorene tvrtke po samozapošljavanju i 20 novozaposlenih osoba.
 • 60 osnaženih predstavnika i zaposlenika članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i njegovo održivo funkcioniranje od kojih su 34 zaposlenici institucija članova i 26 predstavnika članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.

Projektne aktivnosti:

 • Element 1: Intervencije na tržištu rada, a obuhvaća razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina na lokalnom tržištu rada, osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svije rada, razvoj i provedbu prilagođenih usluga zapošljavanja;
 • Element 2: Poticanje poduzetništva, a obuhvaća promociju i jačanje svijesti o poduzetništvu kroz edukacijsko-obrazovne aktivnosti nezaposlenih osoba, poticanje poduzetništva kroz pružanje potpore samozapošljavanju te osiguranje i pružanje podrške nakon otvaranja poduzeća;
 • Element 3: Održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije putem integriranog razvoja istog (revizija Strategije, identifikacija deficitarnih zanimanja, razvoj alata za praćenje potreba IT sektora, osposobljavanje i motiviranje zaposlenika članica), umrežavanje te funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije radi njegove svrsihodnosti i pozicioniranja, suradnje, partnerstva, koordinaciju, umrežavanje, strateško promišljanje i postupanje, prioritizacija potreba i projekata te doprinijeti rezultatima za učinkovitu provedbu Strategije i održivo funkcioniranje istog;
 • Promocija i vidljivost
 • Upravljanje i administracija projektom.

Partneri:

 • Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., nositelj projekta
 • Grad Rijeka
 • Sveučilište u Rijeci
 • Centar tehničke kulture Rijeka
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
 • Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Primorsko-goranske županije
 • Općina Viškovo
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000 kn (100 % financiranje EU)

Program iz kojeg se financira: Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020.

Nadležno tijelo:

Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u sklopu natječaja natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 2 (UP.01.3.1.01)

Službena stranica:

https://www.lpz-pgz.com/o-projektu/

Osoba za kontakt:

Doris Sošić
Riječka razvojna agencija PORIN
Voditeljica projekta
Tel: 051 634 336
E-mail: doris.sosic@porin.hr

 

Povezane novosti

Četvrtak, 12. studeni 2020.

Završio projekt LO.PA.Z. PLUS: uključeno 366 nezaposlenih osoba, zaposleno njih 55, poslovanje pokrenulo 93 osobe

Nakon 30 mjeseci provedbe Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (LPZ PGŽ) uspješno je zaključilo projekt LO.PA.Z. PLUS čiji je cilj bio povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji te osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Više informacija

Ponedjeljak, 12. studeni 2018.

Velik interes za LO.PA.Z. PLUS edukacije

Teme poput kulturne produkcije, poslovnih i računalnih vještina pobudile su velik interes među nezaposlenim osobama iz Primorsko-goranske županije. U šest mjeseci projekta okupljeno je preko 60 polaznika na edukacijama koje je ponudio projektni konzorcij LO.PA.Z. PLUS

Više informacija