Naziv projekta

RESTART_4Danube – Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju Dunavsku regiju

Restart_4Danube logo

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je unaprijediti uvjete i politike u okviru strategije pametne specijalizacije za novi model urbane regeneracije koji uključuje kulturne i kreativne industrije (KKI). RESTART_4Danube će podržati nove javne politike koje su fokusirane na podršku inovativnim malim i srednjim poduzećima (MSP) u području KKI jačajući njihovu orijentaciju prema poslovnim tržištima. Provedba projekta ima za cilj poticanje inovacija i rasta u KKI kao potporu procesima urbane regeneracije.

Specifični ciljevi projekta

 • Stvaranje zajedničke strategije za podršku kreativnom i inovativnom urbanom razvoju usmjerenom na rješavanje društvenih izazova
 • Razvijanje alata i usluga za podršku transnacionalne i međusektorske suradnje
 • Podrška politikama i razmjeni dobrih praksi u području kreativne urbane regeneracije

Trajanje projekta

Srpanj 2020. – prosinac 2022.

Nadležno tijelo

Interreg Danube Transnational Programme Joint Secretariat, Budimpešta, Mađarska

Opis projekta

Gradovi se suočavaju s izazovima u razvoju kulture koji generiraju javno- privatne sinergije kako bi promicale MSP te poticale na stvaranje kreativnih urbanih zajednica. RESTART_4Danube bave se nedovoljnom transnacionalnom suradnjom i koordinacijom na institucionalnoj razini, kao i s ograničenim inovacijskim kapacitetima MSP-a. U tom kontekstu Dunavska regija ima mali broj prijava patenata, slabu zaštitu intelektualnog vlasništva i intenzitet aktivnosti usmjerenih na primjenu i transfer tehnologije, ograničen pristup financijskim mogućnostima, te nedovoljnu suradnju MSP-a, istraživačkih organizacija, tehnoloških parkova, inkubatora, klastera, javnih organizacija i civilnog društva. Svi ovi elementi ometaju punu primjenu istraživanja i razvoja u regiji, što je ključni cilj programa. Projekt će promovirati ulaganje u istraživanje i razvoj, usredotočujući se na KKI sektor zbog njegovog visokog ekonomskog potencijala (5,3% ukupnog BDP-a EU).

Ishodi projekta uključuju jačanje veza između poduzeća, istraživačkih centara, institucija za visoko obrazovanje, javnog sektora i civilnog društva kako bi se unaprijedili uvjeti i instrumenti koji podržavaju regionalne i lokalne strategije pametne specijalizacije (S3) za stvaranje novog modela urbane regeneracije koji uključuje KKI.  Kroz 4-helix pristup u razvoju lokalnih akcijskih planova i uslužnih hub-ova, projekt će pridonijeti poboljšanju međusobnih veza i optimizaciji unutarnjih sinergija unutar KKI, istraživanja i razvoja te javnosti, u procesima urbane regeneracije Dunavske regije. Pilot akcije ojačat će uslužne, socijalne i ekološke inovacijske kapacitete MSP-a u KKI podržavajući regionalni S3. RESTART_4Danube temelji se na ideji da se transnacionalna suradnja između MSP, sektora istraživanja i razvoja te gradova unaprijedi kroz transnacionalnu razmjenu kako bi se učinkovito širila iskustva dobrih praksi, inovacijske politike, stimulirali novi poslovni modeli, a time i potaknule strukturne promjene.

Glavne aktivnosti

WPT1. Definiranje postojećeg stanja i unaprjeđenje okvira za kreativnu urbanu regeneraciju

WPT2. Poduzimanje aktivnosti kroz Lokalne akcijske planove i umrežavanje

WPT3. Razvijanje programa za jačanje kapaciteta

WPT4. Kapitalizacija i preporuke politika

Rezultati projekta

 • Zajednička strategija za kreativnu urbanu regeneraciju Dunavske regije
 • Novi set alata za kreativnu urbanu regeneraciju
 • 5 Lokalnih akcijskih planova (Craiova, Maribor, Vas County, Rijeka i Vratsa)
 • Paket sporazuma o suradnji između MSP i istraživačko-razvojnih institucija
 • Revizija razine spremnosti
 • Skup edukacijskih alata u području kreativnog urbanog upravljanja i inovacijskog upravljanja

Partneri

Projektni partneri:

 • Sveučilište POLITEHNICA u Bukureštu (Rumunjska)
 • Steinbeis 2i GmbH (Njemačka)
 • Fakultet za uporabne družbene študije (Slovenija)
 • IPA – poduzeće za istraživanje i razvoj, inženjering i proizvodnju automatizacijske opreme i sustava (Rumunjska)
 • Sveučilište u Mariboru (Slovenija)
 • Hrvatska gospodarska komora (Hrvatska)
 • Trgovačka I industrijska komora Vratsa (Bugarska)
 • Koruško Sveučilište primijenjenih znanosti (Austrija)
 • Mjesno vijeće općine Craiova (Rumunjska)
 • Općina Vratsa (Bugarska)
 • Pannon Business Network Association (Mađarska)
 • Općina Maribor (Slovenija)
 • Grad Rijeka (Hrvatska)
 • Ured za samoupravu okruga Vas (Mađarska)
 • Razvojno Udruženje NERDA (Bosna i Hercegovina)
 • Organizacija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (Moldavija)
 • Informacijski centar za inovacije i razvoj (Ukrajina)

Pridruženi partneri:

 • Grad Nova Gorica (Slovenija)
 • Gradsko vijeće grada Užgoroda (Ukrajina)
 • Nova Iskra Creative Hub (Srbija)
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske (Hrvatska)
 • Znanstveni park Tehnopol u Talinu (Estonija)
 • Ministarstvo regionalnog razvitka i javne uprave Rumunjske (Rumunjska)
 • Uprava regionalnih vlasti Koruške (Austrija)
 • Poduzetnički inkubator Cahul (Moldavija)

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.814.895,00 EUR
 • Udio sufinanciranja ERDF: 1.348.100,00 EUR
 • Udio sufinanciranja ENI-MD, ENI-UA i IPA II: 194.560,75 EUR
 • Ukupni proračun Grada Rijeke: 89.550,00 EUR
 • Udio sufinanciranja ERDF u proračunu Grada Rijeke: 76.117,50 EUR

Program iz kojeg se financira

Interreg Danube Transnational Programme – Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.

Službena stranica projekta

http://www.interreg-danube.eu/Restart-4Danube

Kontakt osoba za više informacija:

Iva Ribarić
Viša savjetnica – koordinator za gospodarstvo i promociju
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte
Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 943
E-mail: iva.ribaric@rijeka.hr

Povezane novosti

Četvrtak, 17. ožujak 2022.

Demonstracija 3D tehnologije na besplatnoj radionici za poduzetnike

U sklopu EU projekta RESTART_4Danube, Grad Rijeka u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Riječkom razvojnom agencijom Porin organizira besplatnu radionicu pod nazivom 3DITion na kojoj će biti demonstrirane mogućnosti 3D tehnologije i njene primjene u kreativnim industrijama i proizvodnim djelatnostima.

Više informacija

Četvrtak, 17. lipanj 2021.

Policivil radionica ‘Održiva prenamjena industrijskih zgrada’ – Interreg Danube Transnational Programme

Kako je Rijeka iskoristila staru industrijsku infrastrukturu za poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija (KKI) te općenito poduzetništva temeljenog na modernim tehnologijama i inovacijama, prikazano je u sklopu radionice o urbanoj regeneraciji – Policivil Workshop Rijeka održanoj u sklopu Interreg DTP projekta RESTART _4Danube.

Više informacija