Naziv projekta

Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!

Cilj projekta

Daljnji razvoj Centra za osobni rast i razvoj u OŠ Podmurvice, namijenjen podršci darovitoj djeci te učenicima s iznadprosječnim sposobnostima.

Trajanje projekta

početak 1.srpnja 2020. – trajanje 16 mjeseci

Erasmus+Opis projekta

Ovim projektom OŠ Podmurvice nastavlja s Centrom za osobni rast i razvoj kao nadogradnjom prethodnih Erasmus+KA1 projekata (Usudi se misliti, Vjetar u leđa).

Projekt je usmjeren na rad s darovitim učenicima te učenicima s iznad prosječnim sposobnostima. Naglasak projekta je na učenicima koja su neprimjetna, stidljiva, tiha i povučena s ciljem povećanja dugoročne motivacije za učenje te povećanja samopoštovanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima.

Ciljevi projekta:

  1. Razraditi program rada s darovitim učenicima i učenicima s iznad prosječnim sposobnostima za za sva nastavna područja, školske aktivnosti te podrška učiteljima u osmišljavanju i provedbi Kurikuluma,
  2. Uvesti mentorski rad s učenikom (rad sa stručnjakom određene specijalnosti)u prirodoslovnom, STEM, umjetničkom i humanističkom području (individualno ili u grupama),
  3. Formirati vršnjačke i volonterske aktivnosti u svrhu postizanja da učenici prihvate sebe i druge te budu usmjereni na probleme kao izazove.

Kako bi se unaprijedio rad s darovitom djecom, kroz projekt učitelji će u suradnji s edukacijskim ustanovama iz Turske i Španjolske pohađati 6 strukturiranih tečajeva, job shadowing (oblik stručnog usavršavanja kada nastavnik promatra i prati rad kolege iz neke europske ustanove na njegovom ili njezinom radnom mjestu) te učiti kroz podučavanje u partnerskoj ustanovi.

Očekivani rezultati

  1. Razvoj novih metoda učenja i poučavanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima,
  2. Razvoj kurikulumske kulture,
  3. Razvoj europske dimenzije škole.

Učitelji će poboljšati metode poučavanja, primijeniti nove nastavne metode, implementirati metode kritičkog mišljenja u svakodnevni rad. Učenici će poboljšati strategije učenja, razviti metode kritičkog, kreativnog i divergentnog mišljenja. Edukacijom za građanina Europe razvijat ćemo toleranciju i prihvaćanje svih različitosti. Škola i Centar postat će prepoznatljivi po obrazovanju darovitih učenika i skrbi za njih. Centar za osobni rast i razvoj bit će nositelj ideje da škola dobije naziv Europskog talent pointa.

Partneri

  • Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta:18.197,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se sufinancira

Erasmus +, KA1 – Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

Službene web stranice

Projekt “Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!

Kontakt za više informacija

OŠ Podmurvice
Podmurvice 6, Rijeka
Tel: +385 51 678 177
E-mail: ospodmurvice@os-podmurvice-ri.skole.hr