Naziv projekta:
CIVITAS SUMPs-UP
(Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Cilj projekta:

Cilj ovog projekta je pomoći gradovima koji doživljavaju negativne učinke prometa u razvoju održivih planova urbane mobilnosti – POUM (eng. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) – kao strateških dugoročnih planova koji integriraju sve načine prijevoza i doprinose uravnoteženom urbanom, društvenom i gospodarskom razvoju.

CIVITAS SUMPs-UPOsnovni cilj je rješavati problem vezan uz promet u urbanim sredinama strateški i u skladu sa smjernicama koje daje Europska unija vezano na održivost svih segmenata razvoja društva i okoliša. U užem smislu, razvoj i implementacija planova održive urbane mobilnosti ima za cilj smanjiti negativan utjecaj prometa, poboljšati dostupnost za sve kategorije društva i osigurati visokokvalitetnu, multimodalnu i dobro integriranu mobilnost i transport. Izrada POUM-a kod nas (u Hrvatskoj) je još uvijek donekle otvoreno područje prvenstveno zbog toga što se u segmentu izrade dokumentacije uređenja prostora i stručnih podloga za iste pojavljuje novi plan novog (modernog) naziva – POUM (SUMP), koji zapravo već u svom nazivu definira buduće stanje, obzirom da sadrži izraz “održiva mobilnost” koji zapravo određuje kakav taj budući /planirani razvoj treba biti.

Opis:

Sredinom 2017. godine Grad Rijeka uključen je u još jedan projekt iz CIVITAS porodice: CIVITAS SUMPS-UP,  i to u platformu Inovation Pilot Poola/Inovacijska provedbena grupa – SUMP Learning Programme SLP1, prvi u ciklusu od tri planirane SLP grupe. CIVITAS SUMPs-Up projekt je koji financira Europska  unija iz Horizon 2020 pograma, te koji okuplja europske gradove, istraživače, sveučilišta, organizacije za zaštitu okoliša, klimatski instituti, konzultanti za transport i stručnjake za mobilnost u jedinstvenu inicijativu kako bi pomogli gradovima u uvođenju čistijih i održivijih mobilnih rješenja.

SUMP-s UP je jedan od tri projekta koji se odnose na održive planove urbane mobilnosti u okviru inicijative CIVITAS 2020 Europske unije. Okuplja osam partnerskih organizacija i sedam partnerskih gradova kao pomoć europskim gradovima da uvedu čišću i održivi promet i mobilnost. Projekt pomaže prevladanju prepreka koje sprječavaju ili otežavaju primjenu planova održive urbane mobilnosti (u nastavku teksta POUM – engl. kratica SUMP): ukazuju na potrebu izgradnje kapaciteta za provedbu procesa, daje prilagođene informacije i podršku tijekom razvoja plana, prikazuje faze izrade plana, te nastoji sudionike opremiti potrebnim znanjem i vještinama za razumijevanje procesa i najkvalitetniji način provedbe svih aktivnosti. U projekt je dan naglasak na zemlje i područja na kojima je provedba POUM-a realizirana u manjem obimu. Grad Rijeka se priključio projektu u rujnu 2017. godine. Projekt je višegodišnji, a u prvom dijelu – naziva Sump Learning Programme 1 (SLP 1) – održana su tri webinar-a, tri e-tečajeva (e-course) i tri radionice (workshop) u Solunu (Grčka), Brussels (Belgija)  Tampere (Finska). Sudionici programa su u različitim su fazama pripreme, izrade ili usvajanja POUM-a, kod čega se interesantne informacije dobivaju kroz međusobnu razmjenu iskustava.

SUMPs-Up pomaže tijelima za planiranje mobilnosti, posebice u zemljama u kojima postoji nekoliko SUMP-ova, kako bi prevladali prepreke koje ih zaustavljaju ili otežavaju implementirati planove.Pruža gradovima mogućnosti treninga, alate i smjernice kako bi im pomogla da razviju kvalitetne SUMP-ove i radi s nacionalnim vladama da podignu svijest o konceptu i stvaraju povoljne uvjete koji će lokalnim vlastima olakšati razvoj SUMP-a.

Partneri:

Financiranje:

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 690669.

Trajanje projekta: svibanj 2017. – lipanj 2018.

Kontakt osoba:

Mekić Lorella
Viša savjetnica za promet
Grad Rijeka
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
Tel: 051 209 484
Tel: 091 2122 494
E- mail: lorella.mekic@rijeka.hr

Web stranica projekta: http://sumps-up.eu/the-project/

Funded by the European Commission under the Horizon 20202 Work Programme