Opis:

ECoC-SME prepoznaje program Europske prijestolnice kulture (EPK) kao još uvijek nedovoljno iskorištenu priliku gradova i regija za poticanje razvoja malih i srednjih poduzetnika kroz njihov rani angažman u EPK događanju.

ECoC-SME

Projekt se fokusira na potencijal koji EPK kao mega-događanje ima za pomoć razvoju, jačanju i diversifikaciji lokalnog poduzetništva putem stvaranja platforme za poticanje kreativne, nekonvencionalne kros-sektoralne suradnje, klasterizaciju, networking i internacionalizaciju.

U provedbi projekta, kroz proces međuregionalnog i lokalno participativnog učenja i sustvaralaštva, partneri će istraživati i dijeliti pristupe i prakse za uključivanje lokalnog malog i srednjeg poduzetništva u EPK događaj, vodeći računa o specifičnom kontekstu svakog pojedinog EPK projekta.

Pet gradova koji su bili EPK, koji trenutno nose titulu EPK i koji će tek postati EPK (Leeuwarden, Matera, Rijeka, Temišvar i Kaunas) će razmjenjivati iskustva, dobre prakse i planove, te će se u svakom održati po 4 lokalne edukativne radionice. Svaki od navedenih nositelja EPK titule će temeljem rezultata razmjene znanja i iskustava te održanih lokalnih radionica izraditi Akcijski plan temeljen na strateškim dokumentima pojedinog grada/regije, a u trećoj godini projekta će se i provesti odabrane mjere Akcijskog plana.

Postoji sve veći interes, kako od strane Europske komisije, tako i od gradova EPK za postizanje učinkovite upotrebe lokalnih i EU resursa i maksimiziranje prednosti koje nosi titula EPK. Međutim, ne postoje konkretne smjernice EPK domaćinima oko toga kako uključiti i potaknuti rast lokalnog poduzetništva. Zato će se iskustva iz ovog projekta podijeliti i s EPK Programom kako bi se unaprijedile smjernice za buduće gradove kandidate.

Projektni partneri:

 1. University of Eastern Finland, Finska
 2. Municipality of Leeuwarden, Nizozemska
 3. Inqubator Foundation, Nizozemska
 4. Materahub Creative and Cultural Industries, Italija
 5. Municipality of Timisoara, Rumunjska
 6. Grad Rijeka, Hrvatska
 7. Vytautas Magnus University Centre for Entreprise Practices, Litva

Program iz kojeg se financira: Interreg Europe

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.163.171,00 €
 • Iznos potpore Europske unije: 971.936,85 €
 • Proračun Grada Rijeke: 111.049,00 €
 • Iznos potpore Europske unije Gradu Rijeci: 94.391,65 €

Trajanje projekta: 1.08.2019. – 31.07.2022.

Službena stranica projekta: https://www.interregeurope.eu/ecoc-sme/

Osoba za kontakt:
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Savjetnica za pravne poslove i provedbu projekata
Tamara Grubiša
Tel: 051 209 588
E-mail: tamara.grubisa@rijeka.hr