Naziv projekta:

Program za unapređenje energetske učinkovitosti javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji (BULB)

 

BULB - Program za unapređenje energetske učinkovitosti javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji

 

Cilj projekta:

Kreirati uvjete za implementaciju modela energetski učinkovite javne rasvjete na području Primorsko-goranske županije.

Trajanje projekta: kolovoz 2008. – studeni 2009.

Osnovne aktivnosti:

  • uspostava centra za upravljanje učinkovitom javnom rasvjetom,
  • obrazovanje ciljnih skupina o energetskom menadžmentu u javnoj rasvjeti i općenito o akcijama za unaprijeđenije energetske učinkovitosti,
  • demonstracija sustava učinkovite javne rasvjete zamjenom neučinkovite na odabranoj pilot ulici,
  • pomoć jedinicama lokalne samouprave u implementaciji efikasnijeg sustava javne rasvjete

Partneri:

  • Regionalna razvoja agencija Porin, Rijeka
  • Grad Udine
  • Primorsko-goranska županija
  • Grad Rijeka

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta 241.531,12 eura
Potpora EU: 167.772,80 EUR
Sredstva Grada Rijeke: 57.941,45 kn

Program iz kojeg se financira:

PHARE CBC 2006

Više o projektu: