Europski socijalni fond

Naziv projekta

Moja filmska priča

Cilj projekta

Jačanje i razvoj zajednice starijih osoba Rijeke i regije kroz raznovrsne radioničke, produkcijske i volonterske aktivnosti, a time i povećanje njihove vidljivosti u društvu te unapređenja kvalitete života.

Moja filmska priča

Nadležno tijelo

Ministarstvo kulture, u okviru poziva „Umjetnost i kultura 54+“

Opis projekta

Osobe starije od 54 godine su vrlo važna dobna skupina za Art-kino. Publika Art-kina ima udio publike starije od 54 godine oko 30% te se s Maticom umirovljenika grada Rijeke redovito dogovaraju suradnje u vidu financijskih olakšica za osobe starije životne dobi. Ipak, zbog manjka ljudskih i financijskih kapaciteta Art-kino nije u mogućnosti ostvarivati više aktivnosti namijenjenih dobnoj skupini 54+.

Naša je želja pružiti starijim osobama kvalitetne kulturno-umjetničke sadržaje koji mogu obuhvatiti širu publiku unutar ove dobne skupine. S obzirom na to da unutar ove skupine postoje osobe različitih kreativnih aspiracija kao i interesa za uključivanje u aktivnosti u većem ili manjem obujmu u projektu Moja filmska priča planirani su elementi u skladu s time.

Art-kino prepoznaje prednosti i nužnost raznolikih aktivnosti u radu sa starijim osobama. Cilj je provesti aktivnosti različitih razina participacije, ali uvijek u svrhu socijalizacije i jačanja zajednice te poboljšanja kvalitete života. Ponuda kulturnih aktivnosti vrlo često zanemaruje mogućnosti sudjelovanja starijih osoba u stvaranju raznih sadržaja te pružanja podrške na volonterskoj razini.

Kako bi aktivnosti odgovarale interesima, mogućnostima i potrebama sudionika ovog projekta kroz redovne konzultacije s interesnim skupinama unapređivat će se i prilagođavati projektne aktivnosti.

Projektne aktivnosti

Projekt će kroz razne aktivnosti omogućiti veću socijalnu uključenost sudionika jačanjem relacijskih aspekata, odnosno stvaranjem i jačanjem socijalnih veza te sudjelovanjem u radu javne ustanove u kulturi:

  • volonterski rad na redovnim programima art-kina
  • 8 kreativnih radionica
  • članovi novoosnovanog Filmskog kluba 54+ aktivno sudjelovati u osmišljavanju prigodnih filmskih programa

Provoditelj projekta

Art kino Rijeka, nositelj i provoditelj projekta

Trajanje projekta

  1. srpanj 2018. – 23. srpanj 2019.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 404.421,00 kn
  • EU sufinanciranje projekta: 343.757,85 kn (85 %)
  • Ostatak sufinanciranja: Ministarstvo kulture

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje“

Web-stranica projekta

https://www.art-kino.org/hr/program/moja-filmska-prica

Kontakt osoba za više informacija

Saša Marcan
e-mail: projekti@art-kino.hr
tel: +385 (51) 445 742