Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi

Trajanje projekta

20. veljače 2020. – 20. veljače 2022.

Nadležno tijelo

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, temeljem provedenog javnog poziva „Izgradnja i/ili opremanje“ postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih metala, KK.06.3.1.12

Opis projekta:

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice). Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Iskaz površina sortirnice

Prikaz površina sortirnice

Ciljevi projekta:

Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, s obzirom na to da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time će se doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Sortirnica otpada logoNa taj se način osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada.

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala:

  • plastika
  • karton
  • papir
  • PET
  • MET
  • tekstil
  • staklo
  • metal

Osnovne aktivnosti

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) na Mihačevoj gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m².

Hala sortirnice - tlocrt

U hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu.

Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjuje troškove pogona.

Proračun:

  • Ukupna vrijednost projekta: 37.301.045,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 36.805.050,09 kuna
  • Sufinanciranje iz EU sredstava: 31.284.318,09 kuna (odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova)

U projektu sufinanciranjem preostalog dijela sredstava do ukupne vrijednosti projekta sudjeluju jedinice lokalne samouprave, osnivači KD Čistoće, prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrdit će se po konačnoj realizaciji projekta.

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, prioritetna os Zaštita okoliša i održivost resursa

Službena web stranica

https://gospodarenjeotpadom.rijeka.hr/eu-projekti/sortirnica/

Zadužena osoba:

Eddy Ropac
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Titov trg 3, Rijeka
Tel: 051 209 376
E-mail: eddy.ropac@rijeka.hr

Vezane novosti: