Završnom konferencijom održanom u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke obilježen je završetak radova na izgradnji postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga.

Projektom izgradnje sortirnice, jednim od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Govoreći u ime Grada Rijeke kao voditelja projekta riječki gradonačelnik Marko Filipović istaknuo je kako je u sortirnicu ukupno uloženo više od 37 milijuna kuna Radi se o prvom postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Hrvatskoj koji će omogućiti veću iskoristivost i povećati vrijednost korisnih sirovina iz otpada. Filipović je zahvalio svim partnerima u realizaciji projekta, kao i jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena. Izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je projekt završen u zadanom roku i da je izdana uporabna dozvola, gradonačelnik je  kazao kako slijedi odabir operatera sortirnice te pozvao pozvao građane da što više odvajaju otpad, jer je svima zajednički cilj ljepši i čišći grad.

Završna konferencija EU projekta izgradnje sortirnice otpada

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović

Sanja Jelačić, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, posredničkog tijela u provedbi EU projekta, naglasila je kako je riječ o  uspješnom kraju projekta koji će značajno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom, kako na području grada Rijeke, ali i na području Primorsko-goranske županije.
„Učinkovito gospodarenje otpadom jedna je od bitnijih sastavnica sustava koja zahtijeva ustrajnost i organiziranost. Sortirnice su važne karike sustava jer omogućuju veću količinu korisnih sirovina iz odvojeno prikupljenog otpada“, kazala je Jelačić, istaknuvši važnost edukacije građana te izniman partnerski odnos Fonda i Grada.

Završnoj konferenciji nazočili su predstavnici Grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Kostrena.

Završna konferencija EU projekta izgradnje sortirnice otpada

Sanja Jelačić, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Inovativna oprema sortirnice

Kako je kazao Eddy Ropac iz Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, s idejom o potrebi izgradnje sortirnice krenulo se 2015. godine, kada je započelo traženje prostora i otkup zemljišta potrebnog za izgradnju postrojenja. Uslijedilo je projektiranje Glavnog i Izvedbenog projekta postrojenja te ishođenje potrebnih dozvola za gradnju. Odluka o financiranju projekta iz EU fondova dobivena je u siječnju 2020. godine, a s gradnjom se krenulo u ožujku 2021., nakon provedene javne nabave i kontrole dokumentacije od nadležnih tijela. Gradnja je završena 25. veljače, a uporabna dozvola dobivena 15. ožujka.

Radove je izvela zajednica ponuditelja Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca i GP Krk iz Krka, za voditelja projekta izgradnje imenovan je Institut IGH d.d. Zagreb, dok je nadzor dodijeljen tvrtki Karloline Kling iz Rijeke. Projektiranje i projektantski nadzor izvela je tvrtka Žagar iz Čakovca. Za vidljivost projekta bila je zadužena tvrtka K&K Promocija iz Zagreba. O projektu su govorili i Igor Grginić iz Instituta IGH, Đuro Horvat ispred tvrtke Tehnix, koja je realizirala opremanje sortirnice koristeći inovativna tehnička rješenja te Damir Milković iz tvrtke GP Krk d.d., koja je izgradila postrojenje.

Dnevna količina prethodno odvojenog sakupljenog otpada planirana je na 50 tona

Sortirnica u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga  se na ukupnoj površini od 5 636 m².

Radovi su obuhvatili izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište.

U hali sortirnice smješteno je postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala odlaže se balirani sortirani reciklažni materijal gdje se nalazi i  vaga za vaganje vozila koja dovoze otpad i odvoze balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice ugrađeni su solarni paneli koji proizvode električnu energiju za potrebe sortirnice te na taj način doprinose očuvanju okoliša te smanjuju troškove pogona.

Završna izgradnja sortirnice otpada

Završna izgradnja sortirnice otpada

Tehnološki proces postrojenja sortirnice obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološka separacija neiskorištenog materijala i reciklaža sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog korisnog otpada koji ulazi u postrojenje. Na taj način osigurana je priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada, čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada.

Završna izgradnja sortirnice otpada

Inovativna tehnička rješenja kod opremanja sortirnice

Sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava se kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time se doprinosi povećanju stope recikliranja komunalnog  otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te snižavanju emisije stakleničkih plinova u okoliš.

Projekt je sufinanciran EU sredstvima

Projekt „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga“ sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sortirnica otpada logoUkupna vrijednost projekta iznosi 37.301.045,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 36.805.050,09 kuna. Ministarstvo zašite okoliša i energetike preko strukturnih i kohezijskih fondova EU priznaje 85% iznosa prihvatljivih troškova, odnosno, bespovratna sredstva koja se dodjeljuju sufinanciranjem prihvatljivih troškova iznose 31.284.318,09 kuna.

Preostala sredstva do ukupne vrijednosti projekta iznose 6.016.726,91 kuna i snose ih  Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena, prema kriteriju procjene udjela pojedinog općine i grada u ukupnoj količini otpada.

Kohezijski fond