Grad Rijeka poništio je natječaj za uslugu upravljanja Sortirnicom koji je bio objavljen u listopadu ove godine za uslugu upravljanja sortirnicom Mihačeva draga. Novi postupak javne nabave za uslugu upravljanja sortirnicom raspisat će se i objaviti u prvoj polovici siječnja.

Grad Rijeka je u listopadu ove godine objavio natječaj za uslugu upravljanja sortirnicom Mihačeva draga i to nakon što je sredinom rujna provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Natječaj je objavljen u EOJN RH i na službenim stranicama Grada.

Rok za dostavu ponuda na natječaj za uslugu upravljanja sortirnicom bio je 15. studenog, kada je održano i javno otvaranje ponuda. U roku za dostavu ponuda zaprimljena jedna ponuda, ponuditelja KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke.

Navedena ponuda je ocijenjena nevaljanom budući da KD Čistoća d.o.o. ponudbenom dokumentacijom nije dokazala da udovoljava zadanim uvjetima tehničke i stručne sposobnosti. Pregledom ponude utvrđeno je da dostavljene reference kojima se dokazuje potrebno iskustvo za izvršenje ugovora i  podaci o obrazovnim kvalifikacijama stručnjaka koji je nominiran za izvršenje predmeta nabave, ne udovoljavaju propisanim uvjetima. S obzirom da u konkretnom postupku nije bilo drugih ponuda, postupak je poništen.

Odluka o poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji sadrži utvrđenja i radnje tijekom pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje, kao i dokumentirane razloge za odbijanje ponude i poništenje postupka, objavljeni su i javno dostupni putem EOJN RH od dana 22.12.2023.

Novi postupak javne nabave za uslugu upravljanja sortirnicom raspisat će se i objaviti u prvoj polovici siječnja.

Inače, postupak javne nabave objavljen je putem EOJN RH i Službenog lista EU 2. listopada 2023. Tijekom roka za dostavu ponuda Grad Rijeka je putem EOJN RH objavio više pojašnjenja u vezi s Dokumentacijom o nabavi te su izvršeni i obilasci lokacije Sortirnice, sve povodom zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izmjenom Dokumentacije o nabavi, objavljenoj putem EOJN RH i Službenog lista EU, produljen je rok za dostavu ponuda do 15. studenog 2023. u 10:00 sati. Ova informacija objavljena je i na službenim stranicama Grada.

Tijekom prethodnog savjetovanja nije zaprimljen niti jedan prijedlog ni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta niti je održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.