Nakon provedenog natječaja za uslugu upravljanja Sortirnicom Mihačeva draga, koji je objavljen početkom ožujka ove godine, za upravitelja Sortirnice odabrano je Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

Natječaju je prethodilo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima tijekom kojeg nije zaprimljen niti jedan prijedlog odnosno primjedba zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Postupak javne nabave pokrenut je 6. ožujka 2024. godine, a u roku za dostavu ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske zaprimljen je jedan upit zainteresiranog gospodarskog subjekta na koji je naručitelj dao odgovor, također putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Na natječaj, koji je bio otvoren do 15. travnja 2024. godine, pristigla je ponuda jednog gospodarskog subjekta odnosno pristigla je ponuda Komunalnog društva Čistoća d.o.o., koje je i odabrano za upravitelja Sortirnice.

Odluka o odabiru, kao i Zapisnik o pregledu i ocjeni sa svim prilozima javno su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 26. travnja 2024. godine gdje su i javno dostupni.

Također, nakon što je sredinom ožujka 2024. godine raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora Komunalnog društva Čistoća d.o.o., na sjednici Skupštine održanoj u petak 26. travnja za direktora je izabran Bojan Jurdana.

Na natječaj je svoje prijave poslalo dva kandidata, od čega su oboje udovoljavali svim uvjetima natječaja, koji su predviđali visoku stručnu spremu, najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine. Prijavi je trebalo priložiti i pisani dokument „Vizija društva do 2028. godine“. Skupština društva odlučila se, među prijavljenim kandidatima, za Bojana Jurdanu koji je u Viziji društva u razdoblju od 2024. do 2028. godine predložio je konkretne mjere za rješavanje aktualnih problema u društvu, kao i mjere za unapređenje poslovanja u mandatnom razdoblju.

Bojan Jurdana inače je diplomirani inženjer strojarstva koji je dugi niz godina obavlja poslove u KD Čistoća d.o.o. te je odlukom Skupštine društva u izvanrednim okolnostima koje su nastupile u travnju 2023. godine i privremeno preuzeo mjesto direktora i osigurao nesmetan nastavak poslovnih procesa i preuzetih projekata.