Radovi na dovršenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnice u Mihačevoj Dragi polako se primiču kraju. Građevinski objekti i okoliš je poprimili su svoje završne konture te je započeto uređenje unutrašnjosti pogona.

U proteklih mjesec dana realizirana su  tri gradilišna sastanka na Postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada : 24.11.2021., 8.12.2021. te 22.12.2021.

U studenom 2021.g. završena je hidroizolacija krova nadstrešnice, postavljen energetski kontejner i fotonaponski paneli. Dovršena je odvodnja, postavljeni rubnjaci te travnate betonske rešetke. Izvršeno je betoniranje ploče nadstrešnice za balirani materijal, ugrađeni su čelični stupovi te krovna konstrukcija s pokrovom. Postavljeni su zidni paneli sortirnice i izvedba ETICS sustava s kamenom vunom.

Detalj s gradilišta sortirnice u Mihačevoj dragi

Detalj s gradilišta sortirnice u Mihačevoj dragi

Tijekom prosinca 2021. izvođeni su radovi na iskopima za elektroinstalaciju i vodovod do revizionog okna kao i radovi na  armirano betonskim zidovima Z2. Izrađivao se zeleni krov na hali, i betonirani temelji vage. Unutar hale u izvođeni su završni radovi bravarije, gletanje zidova te izrada pasice.

Koncem prosinca  2021., nakon obilaska gradilišta ustanovljeno je da su u tijeku sljedeći radovi: prespoj vodovoda, izvedeno je vodovodno okno, vrše  se elektroinstalacijski radovi. Nadalje, izvedeno je 80% radova okoliša. Vrše se građevinski radovi na vagi. Fasaderski radovi su u fazi izrade fasade I sokla. U tijeku su radovi na armirano betonskoj konstrukciji nadstrešnice. Na ravnom krovu nadstrešnice u tijeku je izrada podloge zelenog krova dok se za  vegetaciju čekaju povoljniji uvjeti.

Uz navedeno, zaključeno da je 95% opreme dopremljeno i montirano od strane izvršitelja – TEHNIX d.o.o.