U organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je promocija Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027., odnosno predstavljene su mogućnosti financiranja programa iz Europskog socijalnog fonda plus za novo sedmogodišnje programsko razdoblje.

Europski socijalni fond plus glavni je instrument Europske unije koji osigurava sredstva za ulaganje u projekte vezane uz socijalnu politiku, zapošljavanje i povećanje razine vještina, obrazovanja i cjeloživotno učenje te u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Za provedbu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 osigurano je 2,3 milijarde eura za ulaganja u zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i zdravstvo kao četiri ključna područja

Predstavljanje mogućnosti Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 iz Europskog socijalnog fonda

Predstavljanje mogućnosti Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. definira ključne prioritete za djelotvorno korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda + za navedeno razdoblje, a glavni cilj ulaganja je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažan sustav socijalne zaštite te kvalitetne i dostupne socijalne i zdravstvene usluge, uključujući i uslugu dugotrajne skrbi. U predstavljanju mogućnosti novog programskog razdoblju, istaknuto je kako će posebna pažnja biti usmjerena  na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene, a sve s ciljem osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Uoči predstavljanja Programa, okupljenima su se obratili zamjenica gradonačelnika Grada Rijeke Sandra Krpan; pročelnica upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, Dragica Marač; ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU Vicko Mardešić iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Predstavljanje mogućnosti Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 iz Europskog socijalnog fonda

Dragica Marač, Sandra Krpan, Vicko Mardešić i Ivan Vidiš

„Program Učinkoviti ljudski potencijali iznimno je važan za promicanje socijalne kohezije, poticanje gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta u cijeloj Europskoj uniji i drago mi je što imamo priliku čuti više o svim mogućnostima koje će nam biti na raspolaganju u narednom periodu“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan i dodala da se kroz Europski socijalni fond, potencijal koji Rijeka već ima, može maksimalno iskoristiti.

„Jedan od ključnih ciljeva programa jest poticanje zapošljavanja i povećanje razine vještina. ESF+ će pružiti financijsku potporu poduzećima koja žele ulagati u obrazovanje i osposobljavanje svojih zaposlenika kroz financiranje različitih programa osposobljavanja i prekvalifikacije, kako bi se pojedincima omogućilo stjecanje novih vještina i znanja te povećanje njihovih mogućnosti za zapošljavanje. U ovom području posebna pozornost bit će posvećena ranjivim skupinama, kao što su mladi ljudi, osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposleni.

Drugo ključno područje programa jest socijalna politika te pružanje financijske potpore projektima koji će pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a poseban naglasak bit će usmjeren na podršku ranjivim skupinama, uključujući beskućnike, migrante i izbjeglice, starije osobe i djecu. Grad Rijeka je prepoznatljiv po svojem sveobuhvatnom i kvalitetnom socijalnom programu i socijalnoj politici, i zato zaista cijenimo sve dodatne mogućnosti zaštite najranjivijih skupina u društvu, od naših starijih sugrađana, osoba s invaliditetom i drugih kojima je potrebna podrška.

Obrazovanje i cjeloživotno učenje je treće područje koje je važno za našu budućnost. Uz stalne promjene u tehnologiji i na tržištu rada, moramo osigurati da naši građani imaju pristup obrazovanju koje će im pomoći da prate i razumiju te promjene. Posebno veseli činjenica što će naglasak biti stavljen na poticanje STEM područja i digitalne pismenosti. Također, iznimno važno područje na koje se Program fokusira je ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb. Zdravlje je temelj našeg društva i moramo osigurati da svi naši građani imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Projekti će biti usmjereni na starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe s mentalnim zdravstvenim problemima“, objasnila je zamjenica Krpan.

Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je kako su u razdoblju provedbe ovog Programa u periodu od 2014. do 2020. godine Primorsko-goranska županija i Rijeka bili iznimno uspješni te kako vjeruje da će naredno razdoblje biti još uspješnije. „Na području županije realizirano je 171 projekata vrijednih oko 45 milijuna eura i u koje je bilo uključeno više od 27.000 ljudi. U sklopu novog programskog razdoblja pred nama su nove mogućnosti za realizaciju vrijednih projekata“, rekao je Vidiš.

Predstavljanje mogućnosti Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 iz Europskog socijalnog fonda

Predstavljanju je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. temelji se na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. koja određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali i izvješćima i preporukama za Hrvatsku u okviru europskog semestra. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava. „Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se mogućnosti za korištenje fondova kohezijske politike čime EU omogućava ravnomjeran razvoj svojih država članica. U razdoblju za period od 2014. do 2020. godine na raspolaganju je kroz ovaj program bilo 9 milijardi eura, a u ovom razdoblju pred nama na raspolaganju imamo 200 milijuna eura više sredstava koje vjerujem da ćemo iskoristiti kroz kvalitetne projekte“, istaknuo je ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU Vicko Mardešić.

Županijska pročelnica Dragica Marač istaknula je kako je veseli da će se sredstva u novom proračunskom razdoblju usmjeriti u ulaganje u ljudske potencijale i socijalne inovacije. „To su područja na kojima mi u Primorsko-goranskoj županiji već zadnjih 10 godina jako puno i intenzivno radimo. Nadomak smo otvaranju Centra za inovacije u socijalnoj skrbi, već imamo patentirane četiri inovacije od kojih su tri usmjerene na osobe starije životne dobi, a jedna je usmjerena na slabovidne osobe i sve to ćemo uskoro i prezentirati široj javnosti. Iz tog razloga veselim se provedbi novih projekata u narednom razdoblju“, rekla je Marač.

Dosadašnje korištenje Europskog socijalnog fonda rezultiralo je značajnim poboljšanjem gotovo svih socijalnih pokazatelja u Hrvatskoj (rast stope zaposlenosti, smanjenje AROPA pokazatelja, stope sudjelovanja u obrazovanju itd.).

U provedbi Programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa.

Ulaganja iz Europskog socijalnog fonda plus programa doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. S obzirom na značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ulaganja će imati regionalni/lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama.