Naziv projekta: SETA – South East Transport Axis

SETA – prometna poveznica jugoistoka Europe

Cilj projekta:

Predlaganje mjera za stvaranje učinkovite i konkurentne željezničke veze između srednje Europe i luka na sjevernom Jadranu.

Početak projekta: siječanj 2011. – prosinac 2013.

Osnovne aktivnosti:

SETAProjekt SETA nastao je zbog potrebe prometnog povezivanja sjevera i juga Europe koridorom između Baltika i Jadrana. U okviru projekta SETA iznađena su rješenja za značajni dio tog prometnog koridora i to od sjeverno jadranskih luka, posebno područja Republike Hrvatske i luke Rijeka, preko Zagreba i zapadne Mađarske, do pretovarnog čvorišta središnje Europe na prostoru Beč-Bratislava.

Temeljno područje istraživanja projekta SETA predstavlja unapređivanje i sustavni razvoj međunarodnog intermodalnog prometa, uključujući i sve gospodarske djelatnosti koje međunarodni javni promet robe i putnika istovremeno potiče. Fokus projekta je na predlaganju načina za unapređenje postojeće željezničke mreže, uz što manja ulaganja, te za njezino optimalno povezivanje sa svim ostalim vrstama prijevoza.

Partneri u projektu:

 • Regionalna vlada Gradišća
 • Regionalna vlada Donje Austrije
 • Grad Beč
 • Savezno ministarstvo prijevoza, inovacija i tehnologije Republike Austrije
 • Ministarstvo prijevoza, izgradnje i regionalnog razvoja Republike Slovačke
 • Željeznička korporacija Györ-Sopron-Ebenfurti, Mađarska
 • Luka Koper, Slovenija
 • Zapadna prekodunavska regionalna razvojna agencija, Sopron, Mađarska
 • Općina Monfalcone, Italija
 • Grad Rijeka
 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti (HATZ)

Proračun:

Projekt je vrijedan 2,83 milijuna eura.

Program iz kojeg se financira: SEE – South East Europe

Službena stranica:

http://www.seta-project.eu/