Naziv projekta

Prvi koraci – First steps

Cilj projekta

Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti u Dječji vrtić More koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

Trajanje projekta

1.lipnja 2019. – 31. svibnja 2022.

Erasmus+Opis projekta

Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu DV More.

Sudjelovanje u mobilnostima predstavlja dragocjenu priliku za povezivanje sa internacionalnim stručnjacima na osobnoj i profesionalnoj razini te stjecanje novih znanja i iskustava koja osnažuju profesionalca i podižu odgojiteljske kompetencije na višu razinu.

Korisnik

  • Dječji vrtić More Rijeka

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 14.360,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Erasmus+, Ključna aktivnost 101 u području općeg obrazovanja

Službena web stranica

https://more.rivrtici.hr/

Kontakt za više informacija

Dječji vrtić More
Marohnićeva 12, Rijeka
tel: +385 51 554 976
E-mail: more@rivrtici.hr