Naziv projekta:
Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Cilj projekta:

Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Trajanje projekta: siječanj 2016. – lipanj 2017.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, pilot-projekt 4c1.2.

Osnovne aktivnosti:

  • Ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.
  • Grad Rijeka je temeljem javnog poziva ostvario pravo na bespovratna sredstva za energetsku obnovu četiri objekta: OŠ Nikola Tesla, OŠ Fran Franković, PPO Krijesnica i PPO Turnić. Realizacijom navedenih projekata smanjuje se potrošnja energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja te se ujedno postiže stvaranje povoljne mikroklime za rad, produženje vijeka trajanja zgrade, smanjenje izdataka za održavanje zgrade, smanjenje izdataka za financiranje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

Proračun:

  • Ukupni proračun projekta: 10.546.027,41 kn
  • Financiranje od strane EU: 2.470.681,17 kn
  • Financirano od strane FZOEU: 3.294.241,56 kn

Program iz kojeg se financira:

Energetska_obnova

Sredstva se izdvajaju iz Strukturnog fonda – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj (30%) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (40%) opravdanog troška.