Cilj projekta: Suradnja Genove i Rijeke na razvoju i primjeni novih informatičko-komunikacijskih tehnologija u funkciji poboljšanja usluga građanima i poduzetnicima putem portala Grada Rijeke. Projekt predstavlja nastavak projekta E-MuniS.

GERIT

Genova – Rijeka – Tehnologije (GE.RI.T.)
Genoa – Rijeka – New Technologies (GE.RI.T.)

Trajanje projekta: veljača 2004 – siječanj 2006.

Proračun: Ukupna vrijednost projekta: 470 000 Eura

Financirano od strane Ministarstva za proizvodne aktivnosti Republike Italije

Više: Projekt GE.RI.T.

Vezani projekti: E-Munis