Cilj projekta: Unaprjeđenje znanja i vještine nezaposlenih mladih potrebne za tržište rada kako bi povećali mogućnosti za zapošljavanje, uz iskorištavanje postojećih resursa neprofitnih organizacija i povećanje mogućnosti samozapošljavanja mladih na području Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije.

Razvoj

Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih

Trajanje projekta: siječanj 2015. – rujan 2016.


Osnovne aktivnosti:

U program će se uključiti 80 mladih nezaposlenih ljudi (od 18 do 29 godina), svih stupnjeva obrazovanja, s radnim iskustvom i bez njega, uključujući i mlade s poteškoćama u razvoju, kao i 20 organizacija civilnog društva koje će razviti okvir za sustavno uključivanje nezaposlenih mladih kroz praksu, i to kroz nekoliko aktivnosti:

  • Ciljani program izobrazbe nezaposlenih mladih
  • Program prakse za nezaposlene mlade
  • Podrška kroz mentorstva, savjetovanje i prijenos dobre prakse

Partneri u projektu:

  • Udruga za razvoj civilnog društva Smart, nositelj projekta
  • Volonterski centar Osijek
  • Proni Centar za socijalno podučavanje Osijek
  • Udruga Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI
  • Grad Rijeka
  • Grad Osijek

Proračun:
Ukupna vrijednost projekta: 180.640,61 eura
Financiranje od strane EU: 171.590,52 eura
Vrijednost projekta za Smart: 124.537,30 eura
Učešće Grada Rijeke: 40.000 kuna

Program iz kojeg se financira: IPA program – Razvoj ljudskih potencijala – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Web-stranica: www.smart.hr