Grad Rijeka projektom WiFi4EU proširio je postojeće područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu na dodatnih 11 pristupnih točaka.

Naziv projekta

WiFi4EU

Cilj projekta

Proširiti postojeće područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu i time poboljšati uslugu dostupnu građanima Rijeke, kao i turistima i posjetiteljima, još od 2007. godine.

Logo WiFi4EU

WiFi4EU

Opis projekta

Grad Rijeka projektom WiFi4EU proširio je postojeće područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu na dodatnih 11 pristupnih točaka, čime se je projekt WiFi4EU u potpunosti uklopio u postojeći Projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke.

Broj pristupnih točaka povećan je na ukupno 135 i područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog Interneta sada iznosi 310.000 m2. Osim postojećeg područja obuhvata – centar grada, dio Starog grada, Trsat , kompleks Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana, Art-kino Croatia, Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Dječji odjel „Stribor“, SO „Dom lijepe književnosti“ (Filodrammatica), ogranak Zamet, HNK Ivana pl. Zajca – Kazališni trg, Muzej grada Rijeke – Trg Riccarda Zanelle, Astronomski centar, Pomorski i autobusni putnički terminal, Željeznički kolodvor Rijeka, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Kampus, Hrvatski kulturni dom, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, putem programa WiFi4EU – Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama područje je prošireno na dio Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti), Art-kvart, Trga riječke rezolucije, Kružnu ulicu, Dječji trg (Trg Sv. Barbare, Trg Pipistrello) i prostor Matice umirovljenika.

Propusnost mreže je 200 Mbit/s sinkrono, odnosno pojedinačno po pristupnoj točki 30 Mbit/s za WIFI4EU mrežu, uz ograničenja postavljena na sustavu za sadržaje koji se općenito smatraju neprimjerenima i koji ugrožavaju

Što je WiFi4EU?

WiFi4EU je program koji je Europska komisija pokrenula 2018. godine s ciljem osiguravanja visokokvalitetnog besplatnog pristupa Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri na cijelom području EU.

Inicijativom WiFi4EU u jedinicama lokalne samouprave Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u.

Inicijativa WiFi4EU dostupna je tijelima javnog sektora država članica EU-a te državama sudionicama iz EGP-a (Norveška i Island). Sudjelovati mogu samo općine (ili ekvivalentne lokalne uprave) ili udruženja općina.

Svaka jedinica lokalne samouprave tijekom cijelog trajanja inicijative WiFi4EU može iskoristiti samo jedan vaučer. Dakle, općine kojima je dodijeljen vaučer u prethodnom pozivu za WiFi4EU ne mogu podnijeti zahtjev u sljedećim pozivima, no općine koje nisu bile uspješne mogu ponovno pokušati u sljedećim pozivima.

Bežične mreže trebaju pružiti visoku kvalitetu korisničkog iskustva. Jedinice lokalne samouprave moraju imati osiguranu Internetsku vezu široke potrošnje s najvećom brzinom na njihovu području i brzinom preuzimanja od najmanje 30 Mbit/s.

Tehničke specifikacije pristupnih točaka:

 • podržava istodobnu uporabu dvaju pojaseva (2,4 Ghz–5 Ghz),
 • ima ciklus potpore dulji od pet godina,
 • prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) je pet godina,
 • ima posebnu i centraliziranu jedinstvenu točku za upravljanje za sve pristupne točke svake mreže WiFi4EU,
 • podržava IEEE 802.1x,
 • u skladu je s normom IEEE 802.11ac Wave I,
 • podržava IEEE 802.11r,
 • podržava IEEE 802.11k,
 • podržava IEEE 802.11v,
 •  u mogućnosti je raditi s najmanje 50 korisnika istovremeno bez pada kvalitete usluge,
 • ima najmanje tehnologiju 2×2 višestrukih ulaza i višestrukih izlaza (MIMO),
 • u skladu je s programom Hotspot 2.0 (programom certificiranja „Passpoint” udruženja Wi-Fi Alliance).

SSID mreže je WiFi4EU.

 

Voditelj projekta i nositelji aktivnosti

Grad Rijeka – Zavod za informatičku djelatnost

Financijska vrijednost projekta i izvori financiranja

Svi materijalni troškovi financirani su u 100% iznosu sredstvima Europske komisije u okviru inicijative WiFi4EU putem vaučera u iznosu od 15.000 EUR.

Vaučer za WiFi4EU jednokratni je iznos namijenjen isključivo pokrivanju troškova za opremu i instalaciju pristupnih točaka za bežični internet u skladu sa zahtjevima utvrđenima u pozivu i u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisale odabrane jedinice lokalne samouprave.

Glavna svrha dodjele vaučera je instaliranje pristupnih točaka i osiguravanje njihova minimalnog broja sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisale odabrane jedinice lokalne samouprave.

Poveznica na Strategiju Grada Rijeke

STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
PRIORITET 2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva
MJERA 2.2.5. ICT gradska infrastruktura

Povezane novosti