Opis projekta

U okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju.

European City Facility logoEUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta. Kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja (poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora…).

Trajanje projekta

Veljača 2021. – veljača 2022.

Osnovne aktivnosti

Nakon uspješne prijave u listopadu 2020. godine, Grad Rijeka putem javnog poziva osigurao je darovnicu od 60.000 eura za izradu Investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke. Isti predstavlja materijal koji obuhvaća različita tehnološka rješenja te predstavlja temelj funkcionalnog povezivanja područja zaštite okoliša, energetike i mobilnosti potreban za donošenje odluka u financiranju eventualnih projekata.

Konzorcij inicijative EUCF

  • Energy Cities
  • Climate Alliance
  • Federene
  • Enviros
  • Adelphi

U Hrvatskoj ulogu Nacionalnog stručnjaka provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA), a ulogu nacionalne mreže lokalnih vlasti Udruga gradova u RH.

Proračun projekta: 60.000 €

Program iz kojeg se financira

Obzor 2020

Službena stranica projekta

https://www.eucityfacility.eu/home.html

Kontakt osoba

Tajana Jukić Neznanović
Ured Grada
Viša savjetnica gradonačelnika – specijalistica za energetiku
e-mail: tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr